Історіографія. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Історіографія. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Історіографія. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Історіографія

Число записів 26

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

[Анонім] Мнение г.Палацкого о происхождении казаков. – Основа, 1862 г., № 4, с. 28 – 36.

Шифр НБУ : Ж1627

Беляков Г.Ф., Белякова О.Г. Польська історична література про українське козацтво. – Український історичний журнал, 1991 р., № 5, с. 73 – 78.

Винар Л. Огляд історичної літератури про початки української козаччини. – Український історик, 1965 р., № 1-2, с. 28 – 37; № 3-4, с. 17 – 38.

Окр. : Мюнхен : 1966 р. – 31 с.

2 вид. : Книжник (Київ), 1990 р., № 6, с. 6 – 13; 1991 р., № 1, с. 50 – 59; № 2, с. 27 – 35.

[Врубель-Ліпова К.] Wróbel-Lipowa K. Problem kozacki w polskich podręcznikach historii po 2-j wojne światowej : 1944 – 1989. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 270 – 285.

"Проблема козацтва у польських підручниках з історії після 2-ї світової війни : 1944 – 1989 рр."

[Герман У.] Германн У. Зміни козацького образу в німецькій літературі к.18 – п.19 ст. – МКУ2, 1994 р., історія, т. 1, с. 115 – 123.

Українських козаків від інших козаків ті німці не відрізняли.

Журба О.І., Журба А.С. Публікації з історії українського козацтва на сторінках історичного журналу 18 ст. – "Регіональне та загальне в історії", Дп., Пороги, 1995 р., с. 99 – 102.

"Російський магазин" Ф.О.Туманського (Спб., 1792 – 1794 рр.). С. 100 : "Вміщено дуже багато джерел з історії України 17 – 18 ст.", головне – літопис Грабянки.

Журба О.І. Регіональні особливості образу козака в українській антикварній історіографії. – Знання та праця, 1997 р., с. 145 – 152.

В 1 п.19 ст. було 3 регіональні групи істориків : лівобережна ("гетьманщини"), правобережна (поляків), південна (росіян). Лівобережні праці – "Історія русів", В.Ломиковський, Ф.Туманський : основний діяч – козак, історія закінчується з ліквідацією козаччини, козак – свій. "Антикварна" історіографія півдня – Гавриїл Розанов, ранній А.Скальковський : осн.діяч – російська адміністрація, історія тільки починається з лікв.козаччини, козак – чужий.

Зашкільняк Л.О. Українське козацтво у висвітленні польської історіографії : 1944 – 1989 рр. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 258 – 269.

С. 269 : "У той час, коли у Радянській Україні не було жодної можливості реально і вільно оцінювати проблематику визвольної війни 17 ст., польські дослідники більш вільно і сміливо торкались заборонених в Україні питань".

Клименко А.И. Казачество глазами русского зарубежья. – Библиография, 1995 г., № 2, с. 70 – 76.

Кондратюк К. Козаччина у висвітленні істориків 2 п.19 ст. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 176 – 183.

М.І.Костомаров, В.Б.Антонович, П.О.Куліш, М.П.Драгоманов.

[Костомаров М.І.] Костомаров Н.И. Замечание на статью г.Соловьева "Малороссийское казачество до Богдана Хмельницкого" (РВ, № 18). – Современник, 1859 г., т. 78, № 11, с. 51 – 57.

Шифр НБУ : XV.2.47 ВИ18318

[Костомаров М.І.] Костомаров Н.И. Ответ г.Падалице. – Современник, 1860 г., т. 84, № 12, отд. 3, с. 373 – 382.

Шифр НБУ : XV.2.47

З приводу статті про козаків.

[Костомаров М.І.] Костомаров Н.И. О казачестве : ответ "Виленскому вестнику". – Современник, 1860 г., т. 82, № 7, отд. 3, с. 75 – 92.

Шифр НБУ : XV.2.47 ВО39167/комп.8

З приводу статті Т.Падалиці (Вілен.вісник, №№ 34 – 36).

Котляр М.Ф. Як "невдячне" козацтво виступало проти "інтелігентних" провідників. – Український історичний журнал, 1971 р., № 4, с. 152 – 154.

Рец. на кн.І.Рибчина (Мюнхен : 1970 р.).

[Леп'явко С.А.] Лепявко С.А. До питання про методику вивчення початкової історії українського козацтва. – "Молодь і актуальні проблеми історичної науки", К., 1990 р., с. 8 – 11.

Шифр НБУ : ВА517088

[Матерницький Є.] Maternicki J. Kozacy i wojny kozackie w polskiej mysli historycznej doby porozbiorowej (do 1864 r.). – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 156 – 167.

"Козаки та козацькі війни у польській історичній думці (від розбору Польщі до 1864 р.)". Твори Є.Бандтке, К.Квятковського, І.Лелевеля, А.Морачевського.

Матях В.М. Історія українського козацтва в публікаціях журналу "Киевская старина". – Український історичний журнал, 1992 р., № 9, с. 26 – 36.

Мицик Ю. Історія українського козацтва : актуальні проблеми досліджень. – Київська старовина, 1992 р., № 3, с. 2 – 6.

С. 2 : "Розвиток історіографії козацтва в Україні відбувався не завдяки, а всупереч волі 'власть предержащих' і рясніє 'білими' і 'чорними' плямами [...] Від істориків вимагались не наукове сумління і правда, а забезпечення ідеологічних постулатів правлячої партії. Відповідна ідеологічна та кадрова політика породила цілий легіон 'бійців ідеологічного фронту' [...] Цей легіон поглинав народні кошти, займав 'висоти' у видавничій справі, що, зрозуміло, різко звузило можливості для діяльності невеликої групи висококваліфікованих фахівців".

С. 3 : "Необхідно виокремити нову допоміжну історичну дисципліну – козакознавство [...] налагодити видання документальних джерел до історії козацтва [...] археологи України досі практично ігнорували дослідження пам'яток козацької доби [...] необхідно зайнятися також бібліографічними та історіографічними розробками. Назріла необхідність у створенні фундаментальної бібліографії з історії козацтва". Огляд конкретних проблем історії козацтва.

Мицик Ю.А., Підгорна Н.М. Біля джерел німецької історіографії козацтва. – "Зарубежная историография истории запорожского казачества", Зп., 1992 г., с. 21 – 30.

Пасічник М.С. Козацтво в українській історіографії раннього періоду національного відродження : 1 п.19 ст. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 168 – 175.

Д.М.Бантиш-Каменський ("незважаючи на ідейні хитання в бік автономізму, все ж перемагає вірнопідданська концепція" – с. 170); М.А.Маркевич; А.О.Скальковський; М.О.Максимович.

Пінчук Ю.А. Про деякі питання козацтва в історії України. – Питання історії [народів] СРСР, 1991 р., с. 140 – 147.

Погляди радянських вчених 1900 – 1930-х рр.

Савченко Ф.Я. Козаччина в українському письменстві та козакофільство Меріме. – Україна, 1925 р., № 5, с. 39 – 59.

Сарбей В.Г. Сторінки історії українського козацтва в творчій спадщині Карла Маркса. – Українське козацтво : витоки, еволюція, спадщина, 1993 р., т. 2, с. 68 – 77.

Історіографічний аналіз 5 творів К.Маркса (в т.ч. неопублікованих).

Сергійчук В.І. Тема козацтва на сторінках "Українського історика". – Український історик, 1990 р., т. 27, № 1-4, с. 128 – 137; 1991 р., т. 28, № 1-2, с. 133 – 144.

В основному про праці Л.Винара.

[Стемпнік А.] Stępnik A. Problem kozacki 17 w. w polskich podręcznikach historii okresu międzywojennego. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 246 – 257.

"Проблема козацтва 17 ст. в польських підручниках з історії міжвоєнного періоду".

Удо Г. История казачества в германоязычной литературе. – Вестник Московского университета. Серия история, 1993 г., № 1, с. 69 – 76.

В т.ч. українське козацтво.

 

return_links(); ?>