Джерелознавство. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Джерелознавство. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Джерелознавство. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Джерелознавство

Число записів 18

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

[Алексеєв М.П.] Олексіїв М.П. Українські козаки, як їх змальовує французький поет 17 в. – "Ювілейний збірник на пошану акад.Дм.Багалія", К., 1927 р., с. 616 – 624.

Апросіна О. Хроніка Веспасіана Коховського як джерело до історії українського козацтва. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 171 – 173.

Праця розділена на 7-річні періоди (клімактери); ВК вірить, що кожні 7 років відбувається щось погане. Виразник позиції правлячих кіл Речі Посполитої. Він – учасник битв під Берестечком (1651 р.), Жванцем (1653 р.), Охматовим (1655 р.). Праця містить оригінальні дані з історії польсько-українських відносин.

Баран О. Козаки в описах Пієтра делла Валле з 17 ст. – Український історик, 1980 р., № 1-4, с. 95 – 103; 1981 р., № 1-4, с. 128 – 136; 1982 р., № 3-4, с. 128 – 136.

[Бектинеєв Ш.І.] Бектинеев Ш.И. Гетманы и атаманы украинского казачества в публикациях 18 в. – Знання та праця, 1997 р., с. 102 – 107.

Праця Г.Ф.Міллера 1760-х рр. "Анонімна праця, яка представляє 'Подробный обзор истории русов'" (с. 102) [Її склав О.М.Бодянський в характері змісту до "Історії русів", яка сама по собі змісту не має]. Могилівський літопис Сурти та Трубницького. Літопис Панцирного та Аверки. Список складено за цими джерелами [нащо – я так і не збагнув].

Брехуненко В.А. Актуальні питання формування джерельної бази дослідження історії українського козацтва 16 – 1 п.17 ст. : документи московських приказів. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 153 – 160.

Фонди Посольського та Розрядного приказів. Перший краще зберігся і ліпше структурований, тому використовується активніше. Другий теж цінний, але система збору розвідувальної інформації від прикордонних воєвод запрацювала на повну потужність лише з 1610-х рр.

Голобуцький В.О. Проблема козацтва в українській та іноземній історіографії 16 – 1 п.18 ст. – Український історичний журнал, 1960 р., № 1, с. 109 – 117.

Бєльські. Гваньїні. Папроцький. Пясецький. Лясота – вперше уживає слово "Січ" [нещасний Ф.Брун !]. Яків Собеський. Окольський. Боплан. Самовидець. Грабянка. Величко.

Кагамлик С. До питання про джерела з історії стосунків козацтва з української церквою : за матеріалами фонду Києво-Печерської лаври. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 236 – 240.

Групи документів : 1. розпорядчі документи вищих органів влади Гетьманщини; 2. матеріали до економічних стосунків козаків і старшини з лаврою; 3. справи щодо благодійної діяльності козацтва стосовно лаври; 4. документи про культурно-освітню діяльність вихідців з козацтва у складі братії.

Ковальський М.П. Проблеми джерелознавства історії українського козацтва. – Українське козацтво : витоки, еволюція, спадщина, 1993 р., т. 1, с. 11 – 23.

[Кравчик А.] Krawczyk A. Problematyka kozacka w pracach historyków polskich 17 w. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 45 – 58.

Розглянуто твори П.Пясецького, С.Любенського, Л.Рудавського, І.Єрлича, М.Ємьоловського, В.Коховського, Б.К.Маскевича, С.Освєнціма, А.С.Радзівіла, Я.К.Гарткноха.

[Мацьків Т.] Mackiw T. Das ukrainische Kosakentum im Lichte der deutschen Literatur der 1 Hälfte des 18 Jahrhunderts. – Frankfurt-M. : 1950.

Шифр НБУ : ?

"Українське козацтво в світлі німецької літератури 1 п.18 ст."

Мицик Ю.А. Матеріали до історії українського козацтва в архівосховищах Німеччини і Польщі. – Українське козацтво : витоки, еволюція, спадщина, 1993 р., т. 2, с. 107 – 113.

Мицик Ю.А. Розвиток української археографії історії українського козацтва : сучасний етап. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 227 – 233.

С. 233 : "Останнє десятиріччя пройшло під знаком небувалого досі розмаху археографічної та науково-дослідницької роботи щодо історії українського козацтва".

Сас П.М. Українське козацтво 2 п.16 – 1 ч.17 ст. в історико-філософських рефлексіях інтелектуалів-сучасників. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 160 – 164.

С.Оріховський; Й.Верещинський; М.Пашковський; І.Домбровський.

[Сергійчук В.І.] Сергийчук В.И. Выявление в зарубежных архивах документальных материалов по истории украинского казачества. – "Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля", Кам'янець-Подільський, 1990 г., с. 178 – 180.

Архів І.Борщака у Франції. Треба використати результати пошуків О.Барана та Ю.Гаєцького в архівах Відня, О.Бенігсена – в архівах Туреччини.

Сергійчук В. Історичні праці Михайла Грушевського як систематизоване джерело для укладання каталогу козацької старшини. – Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 1994, t. 2, s. 41 – 42.

Сухий О. Традиції козацтва в українській історичній літературі 18 ст. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 145 – 155.

Ця література заснувала панегіричне ставлення до козацтва.

[Хинчевська-Генель Т.] Хинчевська-Геннель Т. Українське козацтво 17 ст. в повідомленнях нунціїв. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 165 – 171.

В 17 ст. в Польщі побувало 24 нунції. Козацтво : 1. ворог унії; 2. антитурецька сила.

Щербак В.О. Мемуари як джерело для вивчення історії українського козацтва к.16 – 1 п.17 ст. – "Українська археографія : сучасний стан та перспективи розвитку", К., 1988 р., с. 48 – 49.

Е.Лясота. Якуб Собеський. Анонім про похід запорожців у Крим в 1628 р. Ш.Окольський. Г.Боплан. Їх треба перевидати на сучасному рівні.

 

return_links(3); ?>