Загальні праці М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Загальні праці. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Загальні праці Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Загальні праці

Число записів 23

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

Андрусяк М. Історія козаччини. – Мюнхен : 1946 р.

Антонович В.Б. Исследование о казачестве по актам с 1500 по 1648 гг. – К. : 1863 г. – 120 с. – АрхЮЗР, ч. 3, т. 1, предисловие.

Шифр НБУ : ВО304320 ВИ15724

Антонович В.Б. История малороссийского казачества : литографированные лекции. – К. : 1882 г. – 168 с.

Шифр НБУ : ВО32903

Болотенко О. Козацтво і Україна. – Торонто : 1950 р. – 94 с.

Шифр НТШН

[Венде Д.] Wende D. Im wilden Feld : aus der Geschichte der Kosaken. – Berlin : 1988.

Шифр НБУ : ?

"В дикому полі : з історії козаків".

[Вуйцик З.] Wojcik Z. Dzikie pola w ogniu : o kozaczyzne w dawniej Rzeczpospolitej. – Warszawa : 1960. – 288 s.

2 вид. : Warszawa : 1968.

Шифр НБУ : ІВ118513 (1 вид.)

"Дикі поля у вогні : про козацтво в давній Речі Посполитій".

[Габен А.] Gabain A. Kasakentum, eine soziologisch-philosophische studie. – Acta Orientalia Academiae scientiarum Hungariae, 1960, t. 11, № 1-3, p. 161 – 167.

"Козацтво : соціологічно-філософська студія".

[Гласков В.] Glaskow W. History of the cossacks. – Robert Speller : 1968.

"Історія козаків".

[Грепер К.] Gröper K.J. Die Geschichte der Kosaken : wilder Osten 1500 – 1700. – München : 1976.

Шифр НБУ : ?

"Історія козаків : дикий схід 1500 – 1700 рр."

[Грушевський М.С.] Грушевский М.С. История украинского казачества до соединения с Московским государством. – К. : 1913 г., т. 1 = 408 с. ; 1914 г., т. 2 = 476 с.

Шифр НБУ : В3365/1-2; ІАК : Т3(2Ук) / Г-91

Т. 1 : до п.17 ст.; т. 2 : перші десятиріччя 17 ст.

[Збірка_праць] Українське козацтво : витоки, еволюція, спадщина. – К. : 1993 р., т. 1 = 164 с.; т. 2 = 171 с.; т. 3 = 175 с.

Шифр НБУ : В338960/1-3; ІАК : Т3(2Ук) / У-45

Кардаш П., Кот С. Слава українського козацтва. – Мельбурн : Фортуна, 1999 р. – 340 с.

Рец. : Мицик Ю. Звичайний плагіат. – НЗКМА, історичні науки, 2000 р., т. 18, с. 85 – 87 (основний зміст рецензованої книги вкрадено із книги : Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали. – Дп. : 1990 р.).

[Колективна_праця] Українське козацтво : сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (матеріали "круглого столу"). – Український історичний журнал, 1990 р., № 12, с. 12 – 29.

[Красінський Г.] Krasinski H. The cossacks of the Ukraine. – New York : 1985.

Шифр НБУ : ?

"Українські козаки".

Крип'якевич І. Історія козаччини. – Льв. : 1922 р.

2 вид. : Льв. : 1934 р. – 130 с.

Шифр НБУ : АО260734 (2 вид.); ДІБ : 9(С2) / К-824

[Лебединський Я.] Lebedynsky I. Histoire des cosaques. – Paris : Terre noire, 1995. – 269 p.

"Історія козаків". Традиції степів. Суперечливості походження козаків. Утворення козацьких громад. Козаки і Москва. Україна – козацька нація ? Козаки й Російська держава. На російській службі. Козацький світ в к.19 ст. Революційна доба. Совєтські репресії та опір козаків. Відродження козацтва.

Популярний нарис від 4500 р. до н.е. до 1993 р. Згідно західноєвропейських традицій, козаки розглядаються в рамках православного суперетносу в цілому, без різниці між українськими та російськими.

[Лонгворт Ф.] Longworth P. The cossaks. – London : 1969.

2 вид. : Die Kozaken : Legende und Geschichte. – Wiesbaden : 1971.

3 вид. : Les cosaques. – Paris : Albin Michel, 1972.

Шифр НБУ : ?

"Козаки : легенда та історія".

[Нісель А.] Niessel A. Les Cosaques : étude historique, géographique, économique et militaire. – Paris : H.Charles-Lavauzelle, 1898. – 470 p.

Шифр НБУ : ?

"Козаки : історичний, географічний, економічний та військовий нарис".

[Равіта-Гавронський Ф.] Rawita-Gawroński F. Geneza i rozwój idei kozactwa i kozaczyzny w 16 w. – Warszawa : 1922.

"Походження і розвиток ідеї козацтва в 16 ст."

[Равіта-Гавронський Ф.] Rawita-Gawroński F. Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do konća 18 w. – Warszawa : 1923. – 238 s.

Шифр НБУ : Ви21789

"Українське козацтво в польській Речі Посполитій до к.18 ст."

Рибчин І. Динаміка українського козацтва. – Наукові записки... Українського техніко-господарського інституту (Мюнхен), 1969 г., т. 19.

Окр. : Мюнхен : 1970 р. – 112 с.

[Томкевич В.] Tomkiewicz W. Kozaczyzna ukrainna. – Lw. : 1939.

Шифр НБУ : ?

"Українське козацтво".

Щербак В.О. Українське козацтво : формування соціального стану (2 п.15 – с.17 ст.). – К. : Книжочка мисійна Академія, 2000 р. – 300 с.

Генеза і становлення козацтва в Україні. Блогування станових ознак українського козацтва. Соціальне обличчя козацтва. Правове утвердження козацького стану. Зародження станової та національної свідомості.

 

return_links(3); ?>