Виникнення козацтва. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Виникнення козацтва. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Виникнення козацтва. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Виникнення козацтва

Число записів 42

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

[Антонович В.Б.] Происхождение запорожского казачества. – Киевская старина, 1884 г., № 8, с. 580 – 608; № 9, с. 27 – 52.

Показано як праця В.Антоновича в переліку його праць (Антонович В.Б. Моя сповідь. – К. : 1995 р., с. 779).

Слово "козак" на Русі має 2 значення : вільний вояк-прикордонник; вільний дрібний землевласник (такі смоленські та полоцькі козаки 16 ст.). Козацтво у південній Росії постало з 3 причин : 1. відгук на татарські напади; 2. у вел.кн.Литовському почав поширюватись феодалізм, пани на підставі пожалувань вел.князя почали захоплювати селянські землі, а селяни – почали тікати на південь; 3. це реалізація общинного, вічового ідеалу південнорусів на противагу державності. Запорозьке козацтво відділилося від загальної маси козацтва не раніше к.16 ст. (це докладно обґрунтовано).

Економічне становище козацтва в с.16 ст. Його перші зовнішні виправи. Сумніви щодо грамоти Баторія 1576 р. В результаті реформи Баторія був запроваджений 6-тисячний реєстр. Мета реформи : 1. закріпачити всіх, хто не увійшов до реєстру; 2. створити військову силу проти татар. Ця реформа змусила нереєстрових козаків утворити запорозьке військо.

С. 51 – 52 : "Найпершоряднішим фактором в утворенні запорозького козацтва було сусідство татар [...] Необхідність вести з ними постійну боротьбу й відбивати їхні напади остаточно сформували побут і лад запорізького козацтва".

Блакитний О.Ф. Історичне ядро українського козацтва. – "Краєзнавство Черкащини", Чк., 1996 р., с.

Боєчко В.Ф., Чабан А.Ю. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва. – Український історичний журнал, 1999 р., № 2, с. 48 – 63.

Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козатцва : 2 п.15 – с.17 ст.). – К. : автореф.к.і.н., 2000 р. – 16 с.

Шифр НБУ : РА311162 (дисертація – ДС67235)

Брайчевський М. Походження запорозького козацтва. – "Проблеми історії запорозького козацтва в сучасній історичній науці та музейній практиці", Дп., 1990 р., с. 12 – 13.

2 вид. : Нова генерація, 1991 р., № 6, с. 3, 18 – 19.

Брайчевський М.Ю. Біля витоків української державності : походження запорозького козацтва. – Хортиця (Зп.), 1992 р., № 2, с. 94 – 101.

Бутков П. О имени казак. – Вестник Европы, 1822 г., № 21, с.

[Вайнштайн Ж.] Veinstein G. Prèlude au probleme cosaque à travers les registres de dommages ottomans des annees 1545 – 1555. – Cahiers du monde russe et sovetique, 1989, t. 30, № 3-4, p. 329 – 362.

Винар Л. Початки українського реєстрового козацтва. – Український історик, 1964 р., № 2-3, с. 12 – 17.

Вирський Д.С. До проблеми шляхетського козакування : за літературними джерелами 16 ст. – Знання та праця, 1997 р., с. 114 – 119.

С. 118-119 : "Авторські історичні пісні 'Про вибиття татар перекопських під Кременцем року 1512' та 'Epicedion, себто вірш жалобний про благородного й вічної пам'яті гідного князя Михайла Вишневецького' дають широку картину життя України в 16 ст. [...] багатий фактичний матеріал про методи війни, що постійно точилась в українському прикордонні, про роль українських магнатів і шляхти в цих змаганнях, про організацію та ідеологічне обгрунтування цієї боротьби, уточнює значення, яке вкладало українське суспільство 16 ст. в термін 'козак'."

[Волинкін М.М.] Волынкин Н.М. Предшественники казачества – бродники. – Вестник Ленинградского университета. Серия история, 1949 г., № 8, с.

[Дашкевич Я.Р.] Stepaniv J. A turkish document in ukrainian from the mid-16 century : on the origin of the ukrainian cossaks. – Harvard Ukrainian Studies, 1977, v. 1, № 2, p. 211 – 224.

"Турецький документ українською мовою з с.16 ст. : до виникнення українського козацтва".

Доманицький В. Чи була реформа Баторія ? – "Науковий збірник, присвячений ювілею проф.М.С.Грушевського", Льв., 1906 р., с. 237 – 248.

Дорошенко Д.И. Новые данные по вопросу о т.наз. реформе короля Стефана Батория. – Летопись Екатеринославской учёной архивной комиссии, 1911 г., т. 7, с. 147 – 157.

За матеріалами ЖДІУР, т. 8.

Першоджерело відомостей про "реформу" 1576 р. – П.Пясецький (1645 р.). Від нього – С.Грондський (1676 р.), С.Твардовський "Війна домова" (1680 р.). Від С.Т. – Самовидець, Грабянка, Величко, "Краткое описание Малоросії" (1734 р.), Симоновський, Лукомський, Рігельман, "Історія русів".

Інша гілка грамоти С.Баторія – сфальшований запорожцями універсал Б.Хмельницького в підтвердження надання С.Б. (Скальковський И.нов.сечи, т.3; Яворн., И.зп.казаков, т. 2).

Ярош, Яблоновський, Грушевський, А.Стороженко відкидають реформу. Резюме – В.Доманицький (1906 р.).

[Еркерт Р.] Erckert R. Der Ursprung der Kosaken, vorzüglich nach neuen russischen Quellen. – Berlin : 1882. – 18 S.

Шифр НБУ : ІВ5890

"Початок козаків, головно за новими російськими джерелами".

[Каманін І.М.] Каманин И.М. К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1894 г., т. 8, отд. 2, с. 57 – 115.

Шифр НБУ : ВО17922 (відб., 83 с.)

С. 67 : "Південноруське населення вже в к.15 ст. виступає уповні сформованим у ту суспільну форму, в якій змальовують нам літописи козацтво 16 ст., тобто у форму сильної войовничої общини".

С. 72 : "Нам здається, що саме тут на Тавані й була найдавніша Запорізька Січ".

С. 76 : "Ані польські королі, ані московські царі рішучо не довіряли козакам у справі охорони своїх кордонів й самі турбувались про утримання власних сторожових загонів. Оці-то факти й були витлумачені нашими істориками як заснування Січі то одним урядом, то другим".

[Кордуба М.М.] Korduba M. Die Anfänge des Ukrainischen Kosakentums. – Zeitschrift für osteuropäische Geschichte, 1912, S. 367 – 382.

"Початки українського козацтва".

Котляр М.Ф. Хто такі бродники ? До проблеми виникнення українського козацтва. – Український історичний журнал, 1969 р., № 5, с. 95 – 101.

Леп'явко С. Великий кордон Європи як фактор становлення козацтва. – "Україна на порозі 21 ст.", К., 1999 р., с. 26 – 33.

Лещенко А. К вопросу о происхождении украинского казачества. – "Сборник статей по экономике и культуре", Краснодар, 1927 г., т. 1, с. 78 – 92.

[Любавський М.К.] Любавский М.К. Начальная история малорусского казачества. – Журнал министерства народного просвещения, 1895 г., № 7, с. 217 – 244.

Відгук на статтю І.М.Каманіна (ЧИОНЛ, 1894 г.). Див.також тези МЛ – ЧОИДР, 1896 г., № 4, с. 23 – 25.

Максимович М.А. Заметка о первых гетманах казацких и первых полковниках прилуцких : письмо к Н.А.Маркевичу. – Москвитянин, 1849 г., № 9, с. 1 – 6.

2 вид. : Максимович М.А. Собрание сочинений. – К. : 1876 г., т. 1, с.

Шифр НБУ : Ж165

Максимович М.А. Исторические письма о казаках приднепровских к М.В.Юзефовичу. – День, 1863 г., №№ 44, 46; Киевлянин, 1865 г., №№ 23 – 25.

2 вид. : Максимович М.А. Собрание сочинений. – К. : 1876 г., т. 1, с. 277 – 316.

3 вид. : Максимович М.О. Киев явился градом великим... – К. : 1994 г., с. 191 – 220.

Зауваження щодо актів АрхЮЗР, ч. 1, т. 1; особливо заперечує погляд В.Антоновича (висловлений в передмові), що перші козацькі загони були зорганізовані князями-Гедиміновичами; усталюється послідовність перших козацьких ватажків.

[Мартиненко В.І.] Мартыненко В.И., Хабаров В.О. Казачесто Украины : происхождение и становление : литературно-аналитический обзор начальных этапов истории. – Николаев : 2001 г. – 71 с.

Шифр НБУ : ВС35934

[Міллер Г.Ф.] О начале и происхождении казаков. – Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие, 1760 г., апрель, с. 291 – 344.

[Польман Г.] Pöllmann H. Beitrag zur ältesten Geschichte des Kosakentums. – München : 1888. – 73 S.

Шифр НБУ : ?

"Причинки до найдавнішої історії козацтва".

[Равіта-Гавронський Ф.] Rawita-Gawroński F. Obszar, zaludnienie i tworzenie się kozaczyzny. – Kraków : 1914.

"Простір, залюднення і утворення козацтва".

[Равіта-Гавронський Ф.] Rawita-Gawroński F. Geneza i rozwój idei kozactwa i kozaczyzny w 16 w. – Warszawa : 1924.

"Походження і розвиток ідеї козацтва у 16 ст."

Сергієнко Г.Я. Біля витоків українського козацтва й Запорозької Січі. – Український історичний журнал, 1992 р., № 12, с. 123 – 131.

Стариков Ф. Откуда взялись казаки : исторический очерк. – 1881 г.

[Трусевич І.] Трусевич И. Краткий исторических взгляд на древнее начало казаччины. – К. : 1866 г. – 16 с.

Шифр НБУ : ВО329720/комп.3 ВО329715/комп.11

[Фотинський О.А.] Фотинский О.А. О происхождении южнорусского казачества. – Жт. : губ.тип., 1903 г. – 94 с.

Шифр НБУ : ВО128838; ДІБ : 9(С2) / Ф-814

Халимоненко Г. Інститут козацтва : тюркського і українського. – Сіверянський літопис, 1993 р., № 1, с. 108 – 115.

С. 111 : "Гіпотетично можна стверджувати : центру, подібного до Запорізької Січі, у тюрків не було – як на обширах Середньої Азії, так і в Приазов'ї. Його вперше створили змішані тюрксько-українські козацькі ватаги."

С. 114 : "Досліджувати походження слова 'козак' слід лише в комплексі з вивченням усієї тюркської термінології, що вживалася українським козацтвом."

Шаяков Н. Начало казачества в России. – Хк. : 1906 г. – 16 с.

Шифр НБУ : ВО304016

[Штекль Г.] Stökl G. Die Entstehung des Kosakentums. – München : 1953.

Шифр НБУ : ?

"Виникнення козацтва".

[Шульгин І.] Шульгин И. Происхождение казачества на южном рубеже Руси. – Труды Российской академии, т. 5, с. 231 – 254.

Шифр НБУ : ?

Щербак В.О. До витоків українського козацтва. – "Українська козацька держава", К., 1994 р., с. 61 – 66.

Щербак В.О. Блог ування козацького стану в Україні : 2 п.15 – с.17 ст. – К. : 1997 р.

Щербак В.О. Блог ування козацького стану в Україні : 2 п.15 – с.17 ст. – К. : автореф.д.і.н., 1998 р. – 31 с.

Шифр НБУ : РА301868

Щербак В.О. Українське козацтво на початку своєї історії. – МКУ4, 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 143 – 147.

3 етапи : 1 – 2 п.15 – 1560-і рр. – утворення окремої групи населення; 2 – 1570-1580-і рр. – постановами уряду надано права і привілеї; 3 – війни к.16 – 1 п.17 ст. за відстоювання вільностей.

[Яблоновський О.] Jablonowski A. Kozaczyzna a legitimism : dwie legendy polityczno-historiczny Ukrainy – batoryańska i baturyńska. – Ateneum, 1896, № 8, s.

2 вид. : Jablonowski A. Pisma. – Warszawa : 1910, t. 2, s. 210 – 241.

"Козацтво та законність : дві політично-історичні легенди України – баторіянська та батуринська".

[Ярош В.] Jarosz W. Legenda Batoryańska : krytyczny szkic z dziejów Zaporoża. – Kwartalnik historyczny, 1903, № 4, s.

"Баторіянська легенда : критичний нарис з історії Запоріжжя".

return_links(3); ?>