Окремі полки. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Окремі полки. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Окремі полки. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Окремі полки

Записи даного розділу відсортовано за географічними назвами

Число записів 32

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

Брацлав

Осташ Р.І. Чисельність козаків у Брацлавському та Кальницькому полках 1649 р. – ВІКК9, 1990 р., с. 29 – 30.

Гадяч

[Лазаревський О.М.] К истории Гадячского полка. – Киевская старина, 1901 г., № 4, с. 15 – 16 (д.).

2 вид. : Лазаревский А.М. Украинские исторические мелочи. – К. : 1901 г., т, 1.

Ізюм

[Гербель М.В.] Гербель Н. Изюмский слободской казачий полк : 1651 – 1765 гг. – Спб. : 1852 г. – 164 с.

Шифр НБУ : ВО2034 ВИ3357 В157759; ДІБ : 355 / Г-732; ІАК : 9(47.71) / Г-37

Корсунь

Кривошея В.В. Матеріали до історії та генеалогії Корсунського полку. – Корсунський часопис, 1997 р., № 5, с. 27 – 29.

Степенькін С.Ю. Історія Корсунського полку в документах та матеріалах Інституту рукопису ЦНБ ім.В.І.Вернадського АН України. – Корсунський часопис, 1995 р., № 2, с. 6 – 17.

Степенькін С.Ю. Корсунський полк у 17 – п.18 ст. – Корсунський часопис, 1996 р., № 4, с. 7 – 15.

Переяслав

Іваненко А.О. Переяславський полк : до питання історіографії та джерел. – Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький), 1999 р., т. 7, с. 33 – 38.

Огляд історіографії (с.19 – к.20 ст.). Неопублікований рукопис історії Переяславського полку 1653 – 1740 рр. (П.Ващенко, 1758 р., ЦНБ); 8 реєстрів 1726 – 1748 рр. та багато інших архів.джерел охарактеризовано.

Іваненко А.О. Еволюція чисельності козацького населення Переяславського полку. – Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький), 1999 р., т. 9, с. 57 – 60.

Порівняння даних Зборівського реєстру 1649 р. і опису 1787 р. За цей час козацтво зросло з 6 тис. до 79 тис.

Кривошея І.І. Зміни території і складу Переяславського полку в 17 – 18 ст. – Гуманітарні науки : проблеми, пошуки, перспективи (Київ), 1997 р., т. 4, с. 68 – 71.

Кривошея І.І. Козацька старшина Переяславського полку : 1648 – 1782 рр. – К. : автореф.к.і.н., 1998 р. – 16 с.

Шифр НБУ : РА302515 (дисертація – ДС59499)

Поділля

Дашкевич Я.Р. Подільські полки. – ВІКК6, 1988 р., с. 18 – 19.

Крикун М.Г. Подільський козацький полк : періоди існування і полковники. – "Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів", Льв., 1996 р., с. 116 – 144.

Існував з перервами в 1649 – 1676 рр. (5 періодів, 4 перерви). Додаток : 12.03.1671 р. Могилів. Подільський полковник Лукаш Бужкевич – до чернігівського хорунжого Яна Мислішевського (мова польська).

Шевченко Ф.П. Блог ування та склад козацьких полків на східному Поділлі під час визвольної війни 1648 – 1654 рр. – ВІКК3, 1985 р., с. 63.

Слобожанщина

[Анонім] Харьковская старина : слободские полки от начала поселения их до упразднения (1645 – 1765 гг.) – Харьковские губернские ведомости, 1879 г., №№ 62 – 65, 67 – 69.

[Головинський П.] Головинский П. Слободские казачьи полки. – Спб. : 1864 г. – 246 с.

Шифр НБУ : ВИ15760

Данилевич В.Е. Время образования слободских черкасских полков. – "Східнослов'янські граматики 16 – 18 ст.", К., Наукова думка, 1909 г., с. 632 – 639.

Полки утворювались як царськими указами, так і наказами білгородського воєводи; їх число змінювалось; Сумський полк утворено в к.1658..п.1659 рр.; Охтирський полк – в 1655..1658 рр.; Харківський полк – в к.1659..п.1660 рр.

[Квітка Г.Ф.] Г.К. О слободских полках. – Современник, 1840 г., т. 17, с. 16 – 104.

Шифр НБУ : XV.2.47

Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків 2 п.17 – 1 тр.18 ст. – Хк. : автореф.к.і.н., 2001 р. – 19 с.

Шифр НБУ : РА312757 (дисертація – ДС68675)

Суми

[Голодолинський П.П.] Голодолинский П.П. История Сумского казачьего полка. – М. : 1902 г.

Умань

Бодров Ю.І. Доля уманського козацтва в к.17 ст. – Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький), 1999 р., т. 9, с. 154 – 160.

Факти 1674 – 1681 рр.

Бодров Ю.І. Уманський козацький полк в добу Руїни. – К. : Науковий світ, 1999 р. – 45 с.

Шифр НБУ : Р87679

Бодров Ю.І. Уманське козацтво в українському визвольному русі : с.17 – п.18 ст. – К. : автореф.к.і.н., 2001 р. – 17 с.

Шифр НБУ : РА313908 (дисертація – ДС69464)

Кривошея В.В., Кузнець Т.В. Національна еліта, Уманщина, козацтво. – К. : 1998 р. – 80 с.

Шифр НБУ : ВА584744

Кривошея В.В. Уманське козацтво : історичні дрібниці. – "Україн вчора, сьогодні, завтра", К., 1999 р., с.

Кривошея І., Подойніцина Н. Уманський полк на сторінках "Кройніки" Феодосія Софоновича. – Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 1999 р., т. 8, с. 187 – 190.

Кузнець Т.В. Історія Уманського козацького полку у "Кройніці" Феодосія Софоновича. – К. : Науковий свті, 2001 р. – 16 с.

Шифр НБУ : Р90631

Харків

[Альбовський Є.А.] Альбовский Е.А. История Харьковского казачьего полка : 1651 – 1765 гг. – Хк. : тип.губ.земства, 1895 г. – 218 с.

2 вид. : Прапор, 1990 р., № 7, с. 97 – 137; № 8, с. 87 – 127; № 9, с. 84 – 106; № 10, с. 126 – 134.

Шифр НБУ : ВИ18772; ДІБ : 355.1(ОЗР) / А-56; ІАК : 9(47.71) / И-90

[Альбовський Є.А.] Альбовский Е.А. История Харьковского слободского полка. – Спб. : 1914 г., т. 1, ч. 1 = 247 с.; Пг. : 1915 г., т. 1, ч. 2 = 152 с.

Шифр НБУ : В262155/1; ДІБ : 355.1 / А-56

Ч. 1 : 2 п.17 ст.; ч. 2 : 1 п.18 ст.

Стрілець В.В. Люботинська сотня Харківського полку та її сотники. – Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Хк.), 1998 р., т. 3, с.

Чернігів

[Анонім] Общее обозрение местожительства казаков в Черниговской губернии. – Записки Львівської наукової бібліотеки ім.В.С.Стефаника, 1877 г., №№ 5 – 8 (прилож).

Шевченко Ф.П. Створення козацьких полків на Чернігівщині під час визвольної війни 1648 – 1654 рр. – ЧІКК1, 1985 р., с. 51.

Чигирин

Попованова О. Чигиринські полковники періоду Визвольної війни українського народу 1648 – 1657 рр. – Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 1999 р., т. 8, с. 138 – 144.

Складено список 11 полковників (включаючи наказних) 1648 – 1658 рр.

 

return_links(3); ?>