Історіографія Запоріжжя. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Історіографія Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Історіографія Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Історіографія

Число записів 16

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

Бойко А. Французька історіографія 18 ст. у дослідженнях з історії запорозького козацтва. – "Проблемы историографии и источниковедения запорожского казачества", Зп., Контур, 1992 г., с. 19 – 23.

[Давлетов О.Р.] Давлетов А.Р. Немецкоязычная историография 1 п.20 в. об истории запорожского казачества : общее и особенное. – "Зарубежная историография истории запорожского казачества", Зп., 1992 г., с.

[Давлетов О.Р.] Давлетов А.Р. К проблеме освещения истории запорожского казачества в историографии Веймарской республики и "Третьего рейха" : на материалах работ представителей украинской эмиграции. – "Регіональне та загальне в історії", Дп., Пороги, 1995 р., с. 104 – 106.

Аналізуються праці Д.Дорошенка, Б.Крупницького, "Д.Ольянишина" [так названо Д.Олянчина]. С. 106 : "1. Практично всі праці, надруковані ними в цей період, вирізняються антиросійською направленістю. 2. Негативно оцінюється 'колонізаторська політика московитів' протягом віків щодо елементів української державності в цілому. 3. Неадекватно розглядається діяльність Б.Хмельницького, якому до певної міри протиставляється образ І.Мазепи". [Слід відзначити новаторський підхід автора : навіть за більшовицьких часів твори українських авторів у Німеччині не розглядались як частина "історіографії Третього рейху"].

[Збірка_праць] Зарубежная историография истории запорожского казачества. – Зп. : 1992 г.

[Збірка_праць] Проблемы историографии и источниковедения истории запорожского казачества. – Зп. : 1992 г. – 64 с.

Шифр НБУ : ВА550345

[Збірка_праць] Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорізького козацтва. – Зп. : 1993 р. – 111 с.

Шифр НБУ : ВА550558 ВА551917

[Ковальський М.П.] Ковальский Н.П. Исследования истории запорожского казачества в современной польской историографии : 70-80-е гг. – "Зарубежная историография истории запорожского казачества", Зп., 1992 г., с. 3 – 13.

Ковальський М.П. Дослідження історії запорозького козацтва на історичному факультеті Дніпропетровського університету : 70 – 90-ті рр. – "Проблемы историографии и источниковедения истории запорожского казачества", Зп., 1992 г., с. 34 – 47.

Шифр НБУ : ВА550345

Ковальський М.П. Деякі історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії запорозького козацтва. – "Регіональне та загальне в історії", Дп., Пороги, 1995 р., с. 87 – 88.

[Крашевський Ю.] Kraszewski J. Żaporoże. – Ateneum (Wilno), 1846, t. 5, s. 5 – 64.

"Запоріжжя". Рецензія на 2-ге видання праці А.Скальковського "Історія Нової Січі".

Легеза С.В. Образ запорізького козацтва в українському романтизмі. – "Регіональне та загальне в історії", Дп., Пороги, 1995 р., с. 92 – 94.

С. 93 : "В 20-30-х рр. 19 ст. козацтво бачиться ясним втіленням малоросійського народного духу, ідеальним військовим товариством, втіленням героїчної слов'янщини взагалі". С. 94 : "Воно вбачається головною діючою особою історії і разом з тим – своєрідною маніфестацією національної окремішності, особливості України".

Мірошниченко В. Запорозьке козацтво в англомовній періодиці та історіографії. – Київська старовина, 1992 р., № 3, с. 78 – 81.

Популярна стаття про праці 1957 – 1981 рр.

Мірошниченко В. Тема запорізького козацтва на сторінках англомовної періодики та історіографії. – Військо України, 1993 р., № 10, с. 92 – 101.

[Полонська-Василенко Н.Д.] Василенкова-Полонська Н.Д. Історики Запоріжжя 18 ст. – "Ювілейний збірник на пошану акад.Дм.Багалія", К., 1927 р., с. 811 – 824.

2 вид. : Україна, 1993 р., № 20, с. 32 – 33.

Полонська-Василенко Н.Д. До історіографії Запоріжжя : Леклерк і Болтін. – Записки історико-філологічного факультету Львівського університету, 1940 р., т. 1, с. 73 – 87.

2 вид. : Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя 18 ст. та його спадщина. – Мюнхен : 1965 р., т. 1, с.

Швидько Г. Неопубліковані праці до історії Запоріжжя 17 – 18 ст. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Зп.), 1996 р., т. 1, с.

Про збірник "Полуднева Україна", підготований в 1930 р., але не надрукований.

 

return_links(3); ?>