Джерелознавство Запоріжжя. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Джерелознавство Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Джерелознавство Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Джерелознавство

Число записів 24

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

[Антонович В.Б.] В.А. Поселение запорожцев в Банате. – Киевская старина, 1882 г., № 6, с. 549 – 552.

В основному про брошуру Ф.Гендльовика.

Брехуненко В.А. О классификации Донских дел как источников о связях донского и запорожского казачества в 1 п.17 в. – "Проблемы применения количественных методов анализа и классификации источников по отечественной истории", Дп., 1988 г., с. 93 – 96.

Шифр НБУ : ВА493016

Брехуненко В.А. Про публікацію джерел з історії зв'язків донського та запорозького козацтва 16 – 1 п.17 ст. – "Українська археографія : сучасний стан та перспективи розвитку", К., 1988 р., с. 39 – 41.

З документів Посольського та Розрядного приказів. Основна їх частина вже виявлена.

Брехуненко В.А. Из опыта комплексного анализа источников о связях донского и запорожского казачества в 1 п.17 в. – "Теория и методика историографических и источниковедческих исследований", Дп., 1989 г., с. 192 – 197.

Невикористані запаси в фонді Розрядного приказу (виявлено 56 документів, тоді як у Донських справах – 91 док., в Турецьких справах – 17, в Кримських справах – 22 док.). Можна сподіватись знайти такі документи у фонді Малоросійського приказу, у Малоросійських та Польських справах Посольського приказу.

Брехуненко В.А. Источники о связях запорожского и донского казачества в 1 п.17 в. – Дп. : автореф.к.и.н., 1990 г. – 17 с.

Шифр НБУ : РА268196

Возняк М.С. Жерело звісток Гендльовика про запорожців. – "Збірник секції мистецтв", К., 1919 р., т. 128, с.

Анонімна стаття "Запорізькі козаки" у "Віденському календарі 1788 р." (Г.Полетика ?) – джерело брошури Г. "Докладний і правдивий опис запорізьких козаків" (1789 р.).

[Грушевський М.С.] М.Г. Записка Гендльовика про банатських запорожців. – "Збірник секції мистецтв", К., 1911 р., т. 91 [?], с.

Дячок О.О. Запорізьке козацтво в "Хроніці Європейської Сарматії" Олександра Гваньїні. – "Історія запорізького козацтва", Дп., 1990 р., с. 37 – 42.

Шифр НБУ : АО253628

[Івоніна П.] Ивонина П. Запорожские казаки во французской прессе. – Козацтво, 1994 р., № 1, с. 19 – 21.

Касич-Пилипенко М.С. Проблеми вивчення джерел права запорозьких вольностей 18 ст. – Знання та праця, 1997 р., с. 161 – 163.

М.Є.Слабченко припустив, що окрім звичаєвого права, в 18 ст. на Запоріжжі були писані закони. Російські законодавчі акти регламентували зовнішнє положення Січі, але не внутрішнє життя. Отже, неясно нині, яке співвідношення писаних та звичаєвих прав; в чому саме полягали звичаєві права.

Ковальський М. Археографічні публікації з питань історії запорозького козацтва 16 – 17 ст. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Зп.), 1996 р., т. 2, с.

Лащенко Х.Г. Реєстри татарських претензій до запорожців як джерело для локалізації запорозьких зимівників. – Знання та праця, 1997 р., с. 175 – 179.

Найбільше писалось про комісію 1749 р. Список татарських скарг одержано в Києві 10.05.1749 р., перекладено російською мовою. Він займає 40 стор.машинопису. Не менше 2 перекладачів, в цілому збережено кримсько-татарську структуру речень. Велику проблему становлять подвійні топоніми. Відносно легко вдалось ототожнити 25 назв. Кіш заперечував претензії тим, що згадані татарські села – вигадані, але ніколи не говорив, що вигадані назви запорозьких зимівників. Ряд зимівників знаходився в Перекопському степу – на ногайській території між рр.Кінські води, Дніпро, морями Чорним та Азовським.

Ленченко В.О. Запорозька Січ у картах, планах та креслениках 17 – 18 ст. – Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва, 1993 р., т. 2, с.

Мицик Ю.А. Деякі збірки листів до Т.Замойського як джерело до історії запорозького козацтва 1 тр.17 ст. – "Українська козацька держава", К., 1994 р., с. 118 – 122.

Мірущенко О.П. Висвітлення в архіві коша нової Запорізької Січі російсько-кримських відносин наприкінці 50-х – на п.60-х рр. 18 ст. – Знання та праця, 1997 р., с. 196 – 201.

Простежено зростання та спадання напруги у відносинах до Криму. С. 201 : "На п.1761 р. було надзвичайне загострення ситуації. Весною Росія і Крим знаходились у стані військових приготувань. Це означало, що вже тоді була близькою війна з Туреччиною".

Мороз В.С. Ордери Потьомкіна як джерело до історії запорозького козацтва. – Знання та праця, 1997 р., с. 201 – 205.

Ордери до новоросійського (М.Муромцев) та азовського (В.Чертков) губернаторів за 1775 – 1776 р. в Дніпропетровському історичному музеї. Наведено цікаві справи.

Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка : Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. – К. : Дніпро, 1992 р. – 495 с.

Шифр ІАК : Т3(2Ук) / Н-23

Передісторія ЗС в західноєвропейських джерелах. ЗС у війнах з турками і татарами. В боротьбі з польсько-шляхетською і католицькою експансією. Запорозькк козацтво у Визвольній війні 1648 – 1654 рр. ЗС і Руїна. ЗС у просвітницькому висвітленні. В західноєвропейській літературі й історіографії 19 ст. С. 472 : мета книги – "адекватне відтворення процесу обізнаності західної Європи із запорозьким козацтвом".

[Пое М.] Poe M. The zaporozhian cossacs in western print to 1600. – Harvard Ukrainian Studies, 1995, v. 19, p. 521 – 547.

"Запорозькі козаки в західному друці [? гравюрі ?] до 1600 р."

Посунько О.М. Матеріали канцелярії Новосербського корпусу до історії Нової Січі. – Знання та праця, 1997 р., с. 214 – 217.

Спільна боротьба корпусу і Січі проти гайдамаків (1755 – 1757 рр.). В додатку : 17.12.1757 р. І.Хорват – П.Калнишевському; 21.10.1758 р. Федір Юст – І.Хорвату.

Слюсаренко Ф. Польський письменник 17 ст. Симон Старовольський про запорізьке військо. – "Ювілейний науковий збірник українського університету в Празі, присвячений президентові Т.Г.Масарикові", Прага, 1930 р., т. 2, с. 105 – 123.

Страшко В.В. Про видання корпусу документів "Історія запорізького козацтва". – "Українська археографія : сучасний стан та перспективи розвитку", К., 1988 р., с. 34 – 36.

Збирання документів Старої січі (до 1709 р.); корпусне видання "Архіву нової Січі".

Хмарський В.М. Джерела до історії запорізького козацтва у виданнях Одеського товариства історії та старожитностей. – Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, 1992 г., т. 1, с. 49 – 51.

[Шоніна П.] Шонина П. Запорожские козаки во французской прессе. – Козацтво, 1994 р., № 1, с. 19 – 21.

Повідомлення 1648 – 1663 рр.

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. Архивные материалы для истории Запорожья. – Киевская старина, 1886 г., № 7, с. 520 – 536.

Виявлено в архіві Міністерства закордонних справ (Москва) – 442 справи (1635 – 1774 рр.); в архіві Міністерства юстиції (Москва) – 145 справ (1642 – 1772 рр.); в архіві Малоросійської колегії (Харків) – 32 справи (1740 – 1766 рр.); в архіві П.С.Єфименка – 270 справ (1721 – 1780 рр.).

Виявлено 10 груп справ : зносини московського уряду з запорожцями; зносини запорожців з малоросійськими гетьманами; зносини запорожців з іншими державами; ордери малоросійських гетьманів для Коша; справи про відрядження до Коша; зносини Москви з малоросійськими гетьманами у справах боротьби проти запорожців; зносини польських королів з запорожцями; справи про гайдамаків.

Список отаманів 1576 – 1771 рр.

return_links(3); ?>