Загальні праці. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Загальні праці. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Загальні праці. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Загальні праці

Число записів 16

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

[Гено Ш.] Guénot C. Les Zaporogues. – Limoges : 1895. – 228 p.

Шифр НБУ : ?

"Запорожці".

[Голобуцький В.О.] Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. – К. : Госполитиздат, 1957 г. – 462 с.

2 вид. : К. : Вища школа, 1994 р. – 539 с.

1 вид., с. 167 : "Під часморських походів козаки руйнували прибережні укріплення турків, спустошували маєтки турецьких історія татарських феодалів, звільняли з полону невільників і допомагали пригнобленому населенню Турецької імперії боротися зі своїми гнобителями".

С. 272 : Росія офіційно визнала [уже в 1649 р.] уряд Хмельницького; натомість "допомога з боку Криму була мізерною й ненадійною".

С. 298 : "Визвольна війна 1648 – 1654 рр. нанесла сильний удар по феодально-кріпосницькому ладу на Україні. Магнатське землеволодіння у східній частині країни на деякий час [?] зникло [...] Але феодально-кріпосницький лад не був зруйнований".Друге видання дуже істотно поліпшене.

Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування : 1734 – 1775 рр. – К. : вид. Архитектурное наследство УРСР, 1961 р. – 415 с.

Шифр НБУ : ВО790372 Попов/2080

Гуслистий К.Г., Апанович О.М. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу. – К. : 1954 р.

Шифр НБУ : ВО625377

[Колективна_праця] Козацькі Січі : нариси з історії українського козацтва 16 – 19 ст. – К. : 1998 р.

Кравець М.М. Роль Запорізькоі Січі у визвольній боротьбі українського народу. – Вн. : 1999 р. – 244 с.

Шифр НБУ : ВА591213

[Марч Д.] March G.P. Cossacks of the brotherhood : the zaporog kosh of the Dnieper river. – New York : PEter Lang, 1990. – 264 p.

"Козацьке братство : запорізьки кіш на Дніпрі".

[Міллер Г.Ф.] Миллер Г.Ф. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах. – Чтения в обществе истории и древностей российских, 1846 г., год 2-й, № 3, с. 1 – 23; № 4, с. 24 – 57; № 5, с. 58 – 68; № 6, с. 69 – 74.

Шифр ДІБ : 9(С2)13 / М-60

№ 3 : О малороссийском народе и о запорожцах.

№ 5 : Рассуждение о запорожцах.

№ 6 : Краткая выписка о малороссийском народе и о запорожцах.

[Підгородецький Л.] Podhorodecki L. Sicz Zaporożska. – Warszawa : 1960.

2 вид. : Warszawa : 1970.

Шифр НБУ : ?

"Запорозька Січ".

[Повідай Л.] Powidaj L. Kozacy zaporozcy na Ukrainie. – Lw. : 1862.

"Запорозькі козаки на Україні".

Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя 18 ст. та його спадщина. – Мюнхен : Дніпрові хвилі, 1965 р., т. 1 = 397 с.; 1967 р., т. 2 = 248 с.

Шифр НБУ : Т3(4Укр-43) / П-524

Сергієнко Г.Я. Прогресивна роль Запорізької Січі в історії України. – Вісник Академії наук УРСР, 1985 р., № 8, с. 44 – 54.

С. 44 : "Братерська дружба знедолених людей, які стали козаками, сприяла розвиткові ідеї єднання українського і російського народів".

С. 53 : "Буржуазна історіографія розглядала ЗС як своєрідну общину або лицарський орден [...] в цій общині нібито існували рівність і братство [...] ЗС начебто була ідеальною суспільною організацією [...] Усі ці давно спростовані концепції нині гальванізують сучасні антикомуністи, щоб шляхом фальсифікації історичного минулого українського народу паплюжити радянське суспільство, сіяти ворожнечу між народами нашої країни.

Радянська історична наука, заснована на гранітному фундаменті марксизму-ленінізму, рішуче спростовує вигадки як дореволюційної, так і сучасної буржуазної історіографії".

[Скальковський А.О.] Скальковский А.А. История Новой Сечи, или последнего войска запорожского. – Од. : 1841 г. – 8, 437 с.

2 вид. : 1846 г., т. 1 = 334 с.; т. 2 = 369 с.; т. 3 = 330 с.

3 вид. : 1885 г., тт. 1 – 3.

4 вид. : Дп. : Січ, 1994 р. – 678 с. (три томи в одній книзі, українською мовою).

Шифр НБУ : ВИ2231/1-3 ВИ18607/1-3; ІАК : 9(47.71) / С-42

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского края. – Спб. : тип.Н.Н.Скороходова, 1889 г. – 206 с.

Шифр НБУ : ВИ20594; ДІБ : 9(С-2)14 / Э-15

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. История запорожских казаков. – Спб. : тип.И.Н.Скороходова, 1892 г., т. 1 – 542 с.; 1895 г., т. 2 – 624 с.; 1897 г., т. 3 – 846 с.

2 вид. : М. : 1900 г., т. 1 – 688 с.

3 вид. : К. : Наукова думка, 1990 г., т. 1 – 578 с.; 1990 г., т. 2 – 558 с.; 1991 г., т. 3 – 557 с.

4 вид. : Льв. : Світ, 1990 р., т. 1 – 316 с.; 1991 р., т. 2 – 388 с.; 1992 р., т. 3 – 456 с. [укр.мовою]

Шифр НБУ : ВИ3090/1-3 ДІБ : 9(С2)13 / Э-15 (1 вид.); ІАК : Т3(2Ук) / Я-44 (4 вид.)

Рец. Лазаревский А.М. – ЧИОНЛ, 1896 г., т. 10, отд. 4, с. 3 – 23.

return_links(3); ?>