Топографія Запоріжжя. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Топографія Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Топографія Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Топографія Запоріжжя

Число записів 28

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

Апанович О.М. Центри запорізьких паланок. – Україна, 1965 р., № 5, с.

Бойко А.В. Зимівники Великого лугу. – Козацтво, 1993 р., № 1, с. 29 – 31.

Додаток : 11.10.1775 р. Рапорт В.О.Черткова до Г.О.Потьомкіна про експедицію до Великого лугу.

Голобородько Ю.К. Кам'янська Січ. – Вітчизна, 1994 р., № 3-4, с. 137 – 140.

Шифр НБУ : Ж22465

Кащенко А. Згадки про Сагайдачне. – Катеринослав : 1917 р. – 111 с.

2 вид. : Кащенко А. Оповідання про славне військо низове Запорозьке. – Дп. : Січ, 1991 р., с. 429 – 454.

Шифр ІАК : 91(С2) / К-31

Кащенко А. Великий луг запорозький. – Єкатеринослав : 1917 р. – 106 с.

2 вид. : Кащенко А. Оповідання про славне військо низове Запорозьке. – Дп. : Січ, 1991 р., с. 373 – 428.

Шифр НБУ : АО183726 АО260708; ДІБ : 91 / К-31

Киценко М.П. Про місце і роль Хортиці в історії запорізького козацтва. – Український історичний журнал, 1968 р., № 8, с. 93 – 99.

Князьков Ю.П. О местонахождении Носаковской и Каирской (Каменской) татарских переправ 17 – н.18 вв. на нижнем Днепре. – Знання та праця, 1997 р., с. 164 – 170.

Носаківська плавня має довжину 18.4 км, ширину 6.4 км, починалась від півд.околиці с.Михайлівка Нововоронц.р.Хс.о. Татарська переправа була в нижній частині плавні, в 2.5 км вище від с.Саблуківка на пр.березі Дніпра, біля півн.околиці с.Князе-Григорівка на л.березі.

О.Каїр у Боплана – напевно, Каїрська плавня. Переправа була між с.Республіканець на пр.березі і затокою в 1 км вище с.Каїри на л.березі.

Князьков Ю. Про місцезнаходження географічних об'єктів 16 – 19 ст. з топонімом "Каїр" у нижньому Подніпров'ї. – "Осягнення історії", Острог, 1999 р., с. 300 – 304.

Це частина плавнів, частина р.Конки, місцевість і 5 річок-балок на лівому березі Дніпра.

Левченко М. Где именно жили запорожцы во время подчинения своего крымскому хану (1709 – 1734 гг.) ? – Киевская старина, 1882 г., № 6, с. 548.

За спостереженнями автора 1859 р., біля Херсону є річка Кошова (рукав Дніпра); між нею та Дніпром – о.Запорозький. Саме тут, а не на лівому березі Дніпра, мешкали запорожці.

Мицик Ю. Кордони і землі Війська Запорізького : 15 – с.17 ст. – Магістеріум, історичні студії, 2001 р., т. 7, с. 4 – 12.

Загальні відомості про хід заселення Запоріжжя.

Олійник О.Л. Про локалізацію запорізьких зимівників. – УНКІК5, 1991 р., с. 473 – 475.

2 вид. : Український історичний журнал, 1992 р., № 10-11, с. 123 – 126.

3 вид. : "Нові археологічні дослідження пам'яток запорізького козацтва", К., 1992 р., т. 1, с. 45 – 54.

4 вид. : Українське козацтво : витоки, еволюція, спадщина (К.), 1993 р., т. 3, с.

В основному на підставі карт 18 ст.

Олійник О. Місце зимівника в територіально-адміністративному устрої запорозьких вольностей. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Зп.), 1996 р., т. 1, с.

Падалка Л.В. Была ли на о.Томаковке Запорожская Сечь? (с картой). – Киевская старина, 1893 г., № 5, с. 243 – 262.

Падалка Л.В. К вопросу о существовании Запорожской Сечи в первые времена запорожского казачества. – Киевская старина, 1894 г., № 5, с. 258 – 276; № 6, с. 439 – 461.

Твердження про існування 'Січі' на Хортиці, Томаківці, Базавлуці, Микитиному Розі помилкові. Документи про втечу Хмельницького на Низ також не згадують про 'Січ'.

Падалка Л.В. Над Великим лугом днепровским : из путевых заметок. – Киевская старина, 1897 г., № 7, с. 300 – 315.

Шифр ІАК : 9(47.71) / П-12 (відб., 16 с.)

Пірко В.О. Питання східних кордонів Війська Запорозького у творчій спадщині Д.І.Яворницького. – "Регіональне та загальне в історії", Дп., Пороги, 1995 р., с. 88 – 90.

Аналізується історія утворення східного кордону в 4 ч.17 ст. В цілому можна погодитись з висновками Д.Яворницького у цьому питанні.

Сергієнко Г.Я. Запорізька Січ : місця і дати перебування козацького коша. – УНКІК5, 1991 р., с. 583 – 585.

[Скальковський А.О.] Скальковский А.А. Поездка по запорожским урочищам. – Журнал министерства внутренних дел, 1846 г., № 1, с. 34 – 77.

Фоменко В.Г. Кічкаська переправа і городок на Малій Хортиці. – Історичні джерела та їх використання, 1966 р., т. 2, с. 110 – 122.

Фоменко В.Г. Ріки і протоки Великої плавні запорізької. – Український історичний журнал, 1968 р., № 7, с. 101 – 103.

Чабаненко В.А. Великий луг запорозький : історико-топонімічний словник. – Зп. : 1999 р.

Шаповалов Г.І. То чи була на Хортиці Січ ? – Праці Українського високого педагогічного інституту ім.Драгоманова в Празі, 1989 р., № 4, с. 12 – 13.

В 1976 р. в нижній частині Хортиці виявлено поселення, яке існувало в 10 – 11 і 12 – 14 ст. (в т.ч. 2 золотоординські монети 14 ст.). Це не Січ, а литовський замок часів Вітовта.

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. Число и порядок Запорожских Сечей. – Киевская старина, 1884 г., № 4, с. 589 – 608.

Шифр НБУ : ВО24124

За основу взято список Мишецького (1740 р.) з 10 січей. Розглядаються історичні та топографічні дані про січі Хортицьку, Томаківську, Микитинську, Чортомлицьку, Кам'янську, Олешківську, Підпільненську. В додатку 3 документи :

7.07.1761 р. прохання кошового Г.Федорова до гетьмана К.Розумовського про дозвіл перенести Січ до Микитина (Нікополь);

27.04.1758 р. прохання запорожців до імператриці Єлизавети про те саме;

28.05.1764 р. Негативна резолюція імператриці Катерини_2 на це прохання.

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. Топографический очерк Запорожья. – Киевская старина, 1884 г., № 5, с. 33 – 62; № 6, с. 177 – 200; № 7, с. 392 – 422.

Шифр НБУ : ВО130455

№ 5 : межі Запоріжжя; ліси на Запоріжжі. № 6 : Дніпро, пороги, плавні, острови, переправи. № 7 : допливи Дніпра; озера й болота; тваринний світ; саранча та інші комахи; клімат.

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. Остров Хортица на Днепре. – Киевская старина, 1886 г., № 1, с. 41 – 90.

Шифр ДІБ : 91 / Э-14

Згадки про Хортицю в джерелах 10 – 18 ст. Хортиця – місце першої Січі. Діяльність Д.І.Вишневецького [виключно за Никонівським літописом]. Поїздка на Хортицю. Мікротопоніми. Залишки укріплень. Підйомний матеріал.

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. Вольности запорожских казаков. – Спб. : 1890 г. – 384 с.

2 вид. : Спб. : тип. И.Н.Скороходова, 1898 г. – 405 с.

Шифр НБУ : ВИ3373 ВИ15778 (1 вид.); ВИ20590 ВО128851 (2 вид.)

[Яворницький Д.І.] Яворницкий Д.И. Поездка на пепелище Чертомлыцкой Сечи. – "Складка", Спб., тип. И.А.Богельмана, 1897 г., с. 158 – 184.

[Яворницький Д.І.] Эварницкий Д.И. О Запорожских Сечах. – ТАС11, 1902 г., т. 2, с.

 

return_links(); ?>