Соціально-економічне становище Запоріжжя. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Соціально-економічне становище Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Соціально-економічне становище Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Соціально-економічне становище Запоріжжя

Число записів 20

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

Андрущенко В.П., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К. : Заповіт, 1995 р. – 173 с.

Шифр НБУ : ВА563577

1. Запорожування як народний рух.

2. Суспільний побут і політична культура.

3. Господарство і фінанси.

4. Запорожжя і українство.

5. Утрачене минуле.

С. 5 : "У цій праці дотримуємося соціологічного й політологічного підходу, тобто вивчаємо суспільні відносини Запорожжя, інтереси, свідомість і поведінку запорожців, а не історичні події в їх послідовності та причинному зв'язку".

[Біднов В.О.] Беднов В.А. Запорожский зимовник. – 1913 г.

[Біднов В.О.] Степовий В. Запорізький зимівник : історичні відомості. – Чк. : Сіяч, 1918 р. – 24 с.

Шифр НБУ : АИ4375/31

Бойко А.В. Запорозький зимівник останньої чверті 18 ст. – Зп. : Видавець, 1995 р. – 56 с.

Шифр НБУ : ВА564741

Гавриленко Т. Старші форми економічного побуту на Великому Лузі : вівчарство та рибальство. – Первісне громадянство, 1930 р., т. 3, с.

Шифр НБУ : Ж6234

[Голобуцький В.О.] Голобуцкий В.А. Социальные отношения в Запорожье в 18 в. – Вопросы истории, 1948 г., № 9, с. 71 – 84.

Голобуцький В.А. До історії соціально-економічного розвитку Запоріжжя після зруйнування Січі. – НЗ Чернівецького університету, 1956 р., т. 18, с. 3 – 21.

Іванова Л.Г. Деякі аспекти політичного та соціально-економічного розвитку Нової Січі : 1734 – 1775 рр. – "350-річчя української держави Богдана Хмельницького", К., Знання, 1998 р., с. 66 – 71.

Успішна торгівля, накопичення торгівельного капіталу. С. 70 : "На Запоріжжі успішно розвивався фермерський тип господарства, що відзначався багатогалузевістю і застосуванням вільнонайманої праці".

Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя в 18 ст. – Хк.-Дп. : Пролетар, 1931 р. – 172 с.

Шифр НБУ : АО261609; ДІБ : 9(С2) / К-431; ІАК : 9(С2)14 / К-43

Олійник О.Л. Запорозький зимівник. – Зп. : Тандем-У, 1997 р. – 63 с.

Шифр НБУ : ВА578174

Пірко В.О. Наступ на землі Війська Запорозького в період Нової січі. – "Українська козацька держава", К., 1994 р., с. 93 – 97.

Полонська-Василенко Н.Д. З історії останніх часів Запоріжжя. – Записки восточного отделения Русского археологического общества, 1926 р., т. 9, с. 278 – 331.

Ч. 4 : остання боротьба Запоріжжя за його вільності.

Полонська-Василенко Н.Д. Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя. – Нариси з соціально-економічної історії України, 1932 р., т. 1, с. 43 – 206.

Окр. : К. : 1933 р. – 251 с.

Шифр НБУ : В178757

Слабченко М.Є. Організація місцевої адміністрації на Запорожжу. – Записки восточного отделения Русского археологического общества, 1925 р., т. 6, с.

Слабченко М.Є. Соціально-правова організація Січі Запорізької. – Записки коллегии востоковедов при Азиатском музеее АН СССР, 1927 р., № 12, с.

2 вид. : Український історик, 1982 р., № 3-4, с. 137 – 148.

Слабченко М.Є. Паланкова організація запорозьких вольностів. – Записки коллегии востоковедов при Азиатском музеее АН СССР, 1929 р., № 18, с. 159 – 252.

В додатку – 14 документів 1756 – 1775 рр.

[Твердохлібов О.Д.] Твердохлебов А.Д. Эпизод из предсмертной борьбы Запорожья за целость своих владений. – Киевская старина, 1886 г., № 12, с. 749 – 756.

1775 р. Межовий спір за Барвінкову стінку біля м.Тор з Ізюмською провінцією. Виклад справи з архіву Малоросійської колегії.

Товкайло М., Будник М. Запорозький гард. – Київська старовина, 1995 р., № 2, с. 82 – 84.

Ур.Гард біля с.Богданівка Доманівського р. Мк.о. Рибний промисел в ньому. Археологічні дослідження 1985 – 1987 рр.

Швед Н.Г. Пасічництво на Запоріжжі в період Нової січі. – "Етнографічні дослідження південної України", Зп., 1992 р., с. 15.

Шиманов А. Предсмертная поземельная борьба Запорожья : эпизод из его пограничных споров со Слободской Украиной. – Киевская старина, 1883 г., № 12, с. 609 – 636.

За справою про землі, відняті запорожцями у жителів Ізюмської провінції, 1772 – 1775 рр. Слобожанщина представлена в спорі крупними землевласниками та адміністрацією (губернатор Є.О.Щербінін). Боротьба ця – не тільки за землі, але й соціальна (проти наступу кріпацтва).

return_links(3); ?>