Нащадки Запоріжжя. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Нащадки Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Нащадки Запоріжжя. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Нащадки Запоріжжя

Записи даного розділу відсортовано за іменами діячів / предметів

Число записів 76

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

Військо

[Анцупов І.А.] Анцупов И.А. Казаки и военные поселенцы на Днепре и Буге в к.18 – н.19 вв. – Ежегодный исторический альманах Приднестровья (Тирасполь), 1997 г., т. 1, с.

Апанович О. Запорізьке козацтво після 1775 року. – Неопалима купина, 1995 р., № 3-4, с. 173 – 185.

Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на півдні України : 1775 – 1869 рр. – Од. : Маяк, 1995 р.

Рец. : Бутич І. – ЗНТШ, 1997 р., т. 233, с. 575 – 577.

[Грек І.Ф.] Грек И.Ф. О проектах планов устройства выходцев из-за Дуная на положении казачьих войск на юге России в к.18 – н.19 вв. – Известия АН Молдавской ССР, серия общественных наук, 1979 г., № 3, с.

Залізняк Л. Від козацької вольності – до Новоросії. – Праці Українського високого педагогічного інституту ім.Драгоманова в Празі, 1991 р., № 2, с. 18 – 23.

Нарис про козацтво на півдні України.

[Іванов П.А.] Иванов П.А. К истории запорожских казаков после уничтожения Сечи : 1775 – 1780 гг. – "Зодчество Украины", К., и-во АА УССР, 1904 г., т. 25, с. 20 – 40 (прот.).

Шиян Р.В. Козацтво південної України в останній чверті 18 ст. – Зп. : Тандем-У, 1998 р. – 98 с.

Шифр НБУ : ВА585841

Шиян Р.І. Козацтво південної України в останній чверті 18 ст. – "Запорозька спадщина" (Зп.), 1998 р., т. 7, с.

Військо:Азовське

Гаденко А.П. Азовское казачье войско. – Кашира : 1912 г.

Головко Ю. Деякі питання історії Азовського козацького війська. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Зп.), 1996 р., т. 1, с.

Гуйвик О. Місце Азовського козачого війська у військовій структурі Російської імперії. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Зп.), 1996 р., т. 1, с.

Короленко П.П. Азовцы. – Киевская старина, 1891 г., № 7, c. 53 – 74; № 8, с. 171 – 194.

Красенко В. Азовське козацьке військо. – Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 1999 р., т. 8, с. 157 – 161.

Нарис історії переселення і служби 1830 – 1865 рр.

Маленко Л.М. Переселення колишніх "некрасівців" на землі Азовського козачого війська у 30-х рр. 19 ст. – Південна Україна в 18 – 19 ст., 1995 р., т. 2, с.

Шифр НБУ : Ж69521

Маленко Л. Військова служба Азовського козачого війська. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Зп.), 1996 р., т. 1, с.

Маленко Л.М. Азовське козацьке військо : 1828 – 1866 рр. – Зп. : автореф.к.і.н., 1997 р. – 16 с.

Шифр НБУ : РА298921 (дисертація – ДС57950)

Маленко Л.М. Козацтво південної України в 1 п.19 ст. : Азовське козацьке військо. – Зп. : 1999 р. – 76 с.

Шифр НБУ : ВА593852

Маленко Л.М. Козацтво південної України в 1 п.19 ст. : Азовське козацьке військо. – Зп. : 1999 р. – 76 с.

Шифр НБУ : ВА593852

Маленко Л.М. Азовське козацьке військо : 1828 – 1866 рр. – Зп. : 2000 р. – 513 с.

Військо:Бузьке

[Пішчевич О.С.] Пишчевич А.С. Бугские казаки и украинские уланы. – Киевская старина, 1886 г., № 2, с. 387 – 394.

Записки про військові поселення, 19 ст.

[Скальковський А.О.] Скальковский А.А. Ещё о бугских казаках. – Киевская старина, 1882 г., № 12, с. 598 – 602.

Історичний нарис 1768 – 1817 рр.

Хіоні І.О. До історії Бузького козацького війська. – Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР, 1965 р., № 6, с. 59 – 64.

Огляд джерел. Створене 1769 р., ліквідоване 1797 р., поновлене 1803 р., остаточно ліквідоване 1817 р.

Хіоні І.О. До історії заселення Побужжя : Бузьке козацьке військо 1769 – 1817 рр. – Український історичний журнал, 1965 р., № 8, с. 126 – 128.

Хіоні І.О. Нові матеріали до історії Бузького козацького війська. – Український історичний журнал, 1966 р., № 11, с.

[Хіоні І.О.] Хиони И.О. К вопросу о происхождении и национальном составе Бугского казачества. – Франко І.Я. Зібрання творів в 50 тт. – К. : Наукова думка, 1976 – 1986 рр., 1967 г., т. 2, с. 288 – 291.

Український козацький полк 1769 р.

Хіоні І.О. До питання про господарську діяльність бузьких козаків у 18 ст. – Український історичний журнал, 1973 р., № 2, с. 77 – 81.

[Хіоні І.О.] Хиони И.О. Бугские казаки и их борьба против феодального гнёта : 4 ч.18 – 1 ч.19 вв. – Од. : автореф.к.и.н., 1974 г. – 30 с.

Шифр ДІБ : 9(С2) / Х-481

Військо:Дунайське

[Бачинська О.А.] Бачинская Е.А. Боевые традиции Дунайского казачьего войска : 1828 – 1868 гг. – Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, 1992 г., т. 1, с. 73 – 75.

Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо : 1828 – 1868 рр. – Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, 1992 г., т. 1, с. 70 – 73.

Бачинська О.А. Російське населення в Дунайському козацькому війську. – Історичне краєзнавство Одещини, 1995 р., т. 6, с. 35 – 38.

Бачинська О.А. Дунайське (Новоросійське) козацьке військо : 1828 – 1869 рр. – Од. : автореф.к.і.н., 1997 р. – 23 с.

Шифр НБУ : РА295304 (дисертація – ДС53173)

Бачинська О.А. Територія Дунайського (Новоросійського) козацького війська та її особливості. – Записки отдела русской и славянской археологии Русского археологического общества, 1997 р., т. 4, с.

Бачинська О. До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська. – "Збірник секції мистецтв", К., 1997 р., т. 233, с. 442 – 449.

Текст записки 1858 р. "Сведения, относящиеся к истории Новороссийского казачьего войска", висвітлює період 1807 – 1858 рр.

Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо : 1828 – 1868 рр. – Од. : Астропринт, 1998 р. – 231 с.

Шифр НБУ : ВА588082

Блог ування Дунайського козацького війська. Динаміка чисельності та національного складу населення Дунайського війська. Адміністративний устрій та управління. Військовий устрій. Територія Дунайського війська та її особливості. Господарство дунайських козаків. Майнове розшарування. Соціальне напруження. Охорона здоров'я. Культурне життя.

Бачинський А. До історії Усть-Дунайського Буджацького козацького війська : література і джерела з питань народної колонізації Буджацького степу в к.18 – п.19 ст. – Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР, 1962 р., № 6, с.

Бачинський А. Джерело вивчення історії народної колонізації Буджацького степу і пониззя Дунаю в к.18 – на п.19 ст. – Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР, 1963 р., № 4, с. 65 – 73.

"Список, учиненный в коше Усть-Дунайского Буджацкого казацкого войска о состоящих в оном на службе казаках, августа 1807 г."

Бачинський А.Д. Усть-Дунайське Буджацьке козацьке військо : 1806 – 1807 рр. – Історичне краєзнавство Одещини, 1993 р., т. 4, с. 23 – 27.

Військо:Катеринославське

Шиян Р. Катеринославське козацьке військо : 1787 – 1796 рр. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Зп.), 1998 р., т. 3, с.

Військо:Кубанське

[Китицин П.О.] Китицын П. К истории Кубанского войска. – Киевская старина, 1892 г., № 9, с. 425 – 429 (д.).

Короленко П.П. Первые четыре атамана бывшего Черноморского (ныне Кубанского) казачьего войска. – Екатеринодар : 1892 г.

[Феліцин Є.Д.] Фелицин Е. Кубанское казачье войско : 1796 – 1888 гг. – Воронеж : 1888 г.

Військо:Чорноморське

[Анонім] О времени поселения бывшего Черноморского казачьего войска на места, ныне им занимаемые, и о происходивших переменах по военному и гражданскому урпавлениям : : записка, составленная по архивным источникам в 1865 г. есаулом Барилком и хорунжим Кияшком. – Киевская старина, 1897 г., №№ 5 – 6, приложение, с. 43 – 62.

Шифр НБУ : ВО17193/комп.1

Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво за Бугом : до питання про соціально-економічний розвиток степової України наприкінці 18 ст. – НЗ Інституту історії АН УРСР, 1952 р., т. 4, с. 133 – 157.

[Голобуцький В.О.] Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. – К. : и-во Архитектурное наследство УССР, 1956 г. – 415 с.

Шифр НБУ : ВО646696

Зубко І.М. Подністрянська паланка Чорноморського козацького війська : 1790 – 1792 рр. – Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, 1992 г., т. 1, с. 57 – 58.

Спроба утворення коша у Слободзеї та 3 паланок.

[Іванов П.А.] Иванов П.А. Переселение запорожцев в Тамань. – Киевская старина, 1891 г., № 7, с. 138 – 141.

[Іванов П.А.] Иванов П.А. Черноморские казаки в Слободзее. – "Зодчество Украины", К., и-во АА УССР, 1902 г., т. 24, отд. 5, с. 80 – 91.

С. – село на лівому березі Дністра, 12 в. вище Тирасполя. В 1792 р. – центр Чорноморського війська. В церкві св.Михайла є речі й книги, подаровані А.Головатим в 1793 р. 3 документи 1793 – 1813 рр. про маєток А.Головатого.

Короленко П.П. Черноморцы за Бугом. – Военный сборник, 1868 г.

Шифр НБУ : ХІІ.20.28 Ж17727

Короленко П.П. Черноморцы. – Спб. : тип.деп.уделов, 1874 г. – 288 с.

Шифр НБУ : ВО452470 ВИ17706 ВИ14587 ВО16781/1-2; ДІБ : 9(С2)14 / К-68; ІАК : 9(С2)14 / К-68

Період 1775 – 1842 рр.

Короленко П.П. Черноморские казаки : исторический очерк политической и общественной жизни 1775 – 1842 гг. – Спб., тип.деп.уделов, 1877 г., т. 1 = 216 с.; т. 2 = 76 с.

Шифр ДІБ : 9(С2) / К-682 (т. 2)

Короленко П.П. Войсковые фабрики и заводы Черноморского казачьего войска. – Известия Таврической учёной архивной комиссии, 1899 г., № 29, с. 56 – 78.

1. сукняна фабрика 1815 – 1846 рр.; 2. вівчарний завод 1816 – 1846 рр.; 3. кінський завод з 1811 р.

[Попко І.Д.] Попко И. Черноморские казаки в их военном и гражданском быту. – Спб. : тип.П.А.Кулиша, 1858 г. – 299 с.

Шифр НБУ : В15879 ВО86182/1-2 ВИ15880; ІАК : Т3(2Ук) / Ч-49

[Туренко О.М.] Туренко А.М. Исторические записки о войске Черноморском : со времени поселения оного на всемилостивейше пожалованной земле до 1831 г. – Киевская старина, 1887 г., № 3, с. 494 – 536; № 4, с. 721 – 746; № 5, с. 124 – 151; № 6, с. 335 – 378.

Твір 1838 р.

Шевченко Г.Н. Черноморское казачество в к.18 – 1 п.19 вв. : сословный строй, социальные отношения. – М. : автореф.к.и.н., 1978 г. – 21 с.

Шифр НБУ : РА127943; ДІБ : 9(С2) / Ш-379

Щербина Ф. Колонизация Кубанской области. – Киевская старина, 1883 г., № 12, с. 529 – 545.

Правий берег Кубані – Чорноморія та Стара лінія – заселені в 1790-х рр. Нова лінія (між рр.Лаба та Кубань) – в 1840-х рр.; Закубанський край – в 1860-х рр. В Чорноморію в 1792 р. переселилось десь 25 тис. душ обох статей; спершу засновано 40 поселень. За урядовими розпорядженнями 1808, 1820, 1848 рр. переселено ще біля 100 тис. душ обох статей.

Щербина Ф. История земельной собственности у кубанских казаков. – Кубанский сборник, 1883 г., т. 1, с.

Щербина Ф. История самоуправления у кубанских казаков. – Киевская старина, 1884 г., № 2, с. 223 – 246.

Кубанське військо утворене в 1860 р. об'єднанням Чорноморського війська та частини Кавказького лінійного війська. Самоуправління в 1787 – 1870 рр.

Щербина Ф. Земельная община кубанских казаков. – Воронеж : 1889 г.

Щербина Ф. История Кубанского казачьего войска. – Екатеринодар : 1910 г., т. 1; 1913 г., т. 2.

2 вид. : Краснодар : 1992 г.

Задунайська Січ

Бачинський А.Д. Задунайська Січ і заселення придунайських степів в к.18 – на п.19 ст. – Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, 1992 г., т. 1, с. 53 – 55.

С. 55 : "Населення, що підлягало юрисдикції Задунайської Січі, становило на межі 18 – 19 ст. від 15 до 20 тис.осіб".

Бачинський А.Д. Січ Задунайська 1775 – 1828 рр. : історико-документальний нарис. – Од. : 1994 р. – 123 с.

Рец. : Бутич І. – ЗНТШ, 1997 р., т. 233, с. 538 – 540.

Бачинський А.Д. Дунайські некрасівці і задунайські запорожці. – Історичне краєзнавство Одещини, 1995 р., т. 6, с. 8 – 9.

Бойко В. Запорожці за Дунаєм. – Праці Українського високого педагогічного інституту ім.Драгоманова в Празі, 1991 р., № 6, с. 52 – 55.

Історичний нарис; сучасний стан сіл, заснованих українцями.

[Вовк Ф.К.] Кондратович Ф. Задунайская сечь : по местным воспоминаниям и рассказам. – Киевская старина, 1893 г., № 1, с. 27 – 66; № 2, с. 269 – 300; № 4, с. 728 – 773.

Окр. : К. : 1893 г. – 116 с.

Шифр НБУ : Попов/2998 ВО302470 ВИ2747; ДІБ : 9(С2)175 / К-64

№ 1, с. 28 : "Що стосується організації, внутрішнього побуту та історичного життя задунайського українського козацтва [протягом 1775 – 1828 рр.], то на все це ми не знаходимо рішучо майже ніяких вказівок у всій відомій нам історичній літературі". За оповіданнями Ананія Івановича Коломійця з с.Катирлез (в 1881 р. йому було нібито 119 років; в Задунайській Січі перебував в 1811 – 1821 рр.).

[Голобуцький В.О.] Голобуцкий В.А. О социальных отношениях в Задунайской Сечи. – Исторические записки, 1949 г., т. 30, с.

[Збірка_праць] Задунайська Січ. – Од. : 1998 р. – 390 с.

Шифр НБУ : ВС33030

Збірка репринтів статей про Задунайську Січ.

Могульова С.М. Запорожці в Туреччині. – Козацтво, 1993 р., № 1, с. 22 – 24.

Могульова С. Нові матеріали для історії Задунайської Січі з московських архівів. – МКУ2, 1994 р., історія, т. 1, с. 107 – 110.

С. 108 : "Особливістю джерельної бази є те, що документи не зосереджені десь в єдиному місці [...] найчастіше розкинені серед інших фондів, які мають досить мало відношення до історії України".

Могульова С.М. Перші кроки задунайського козацтва : про причини переходу запорожців до Туреччини. – Південна Україна 18 – 19 ст., 1996 р., т. 2, с. 108 – 115.

Шифр НБУ : Ж69521

[Могульова С.М.] Каюк С.М. Задунайська Січ : 1775 – 1828 рр. – Дп. : автореф.к.і.н., 1999 р. – 15 с.

Шифр НБУ : РА306819

Рябінін-Скляревський О. Задунайська Січ в народних переказах і письменстві. – Записки чину св.Василя Великого, 1928 р., т. 28, с. 108 – 138.

Шифр НБУ : ВИ14732

Рябінін-Скляревський О. З життя Задунайської Січі. – Україна, 1929 р., № 3, с. 7 – 34.

Рябінін-Скляревський О. Кінець Задунайської Січі. – Україна, 1929 р., № 36, с. 40 – 71.

Рябінін-Скляревський О. До століття кінця Задунайської Січі запорозької. – Вісник Одеської комісії краєзнавства, 1929 р., № 4-5, с.

[Сапожников І.В.] Сапожников И.В. Сечь Задунайская. – "Правители Европы", Од., Полис, 1998 г., с. 519 – 520.

Слободян В. Січ на Дунаї. – Літопис червоної калини, 1991 р., № 1, с. 64 – 68.

 

return_links(3); ?>