История казачества

Козацтво XV-XXI ст.
СПОНСОРАМ
| Головна | Участь у проекті |

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Огляди | Рецензії | Персоналії | Монографії | Хроніка | Публікація документів|Енциклопедія  

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

- А -

Александров П.Г. Унікальний документ з історії Підпільненської Січі (українською мовою)
Александров С. Г. Традиційні рукопашні змагання кубанських козаків сер. ХІХ- поч. ХХ ст. (російською мовою)
Андрєєва С.С. Зв'язки емігрантів-мазепинців в Криму (1738-1758 рр.) із запорожцями
Андрєєва С.С. Комісії для вирішення взаємних претензій татар і запорожців періоду Нової Січі (українською мовою)
Андрєєва С.С. Організація боротьби з чумою на запорозько-татарському кордоні за часів Нової Січі (українською мовою)

Анцишкін І.
Запорозька Січ і Межигірський монастир (українською мовою)

Анцупов І.А. Козаки та військові поселенці на Дністрі і Бузі в кінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття (російською мовою)

Top


- Б - 

Бачинська О.А. Бузьке козацьке військо. 1785-1817 рр. (українською мовою)
Бачинська О.А. Дунайське (Новоросійське) козацьке військо. 1828-1868 рр. (українською мовою)

Бачинська О. Задунайські Запорожці у вирі російсько-турецької війни 1806-1812 рр. (Формат PDF)
Бачинська О.А.
Придунайський край - територія відновлення державотворчих традицій українського козацтва наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст. (українською мовою)

Білівненко С.М.
План облаштування соляних промислів на Півдні України після Кючук-Кайнарджийського мирного договору 1774 р.
Брехуненко В.А.
Проблема причетності українських козаків до генези донського козацтва в історіографії (українською мовою)
 

Top


- В -

Варивода Л. Старожитності Січової Покровської церкви в колекції Нікопольського краєзнавчого музею (українською мовою)
Васильєв-Католик О.
Останній "ренесанс" козацьких вольностей і української національної ідеї (російською мовою)
 
Велика Н. М. Модернізаційні процеси другої половини XIX ст. і терське козацтво (російською мовою)
Велика Н. М.
Офіційне православ`я і гребенські козаки (російською мовою)
Велика Н. М. Система cамоуправління в гребенського козацтва (російською мовою)
Волвенко А.А. Быть или не быть казаком. К истории принятия мнения Государственного совета от 21 апреля 1869 г. о выходе из войскового сословия
Волвенко А.А. Восстановление Донского земства: упущенные возможности (1882-1917 гг.)
Волвенко А.А. Два подхода к расчетам стоимости донского казачества для Российской империи в 60-70 гг. XIX века
Волвенко А.А. Как донским казакам хотели историю написать… Официальный заказ, историк и местная администрация (1902-1912 гг.)
Волвенко А.А. Князь А.М. Дондуков-Корсаков и его "Записка о войске Донском"
Волвенко А.А. Нереализованный проект Положения о войске Донском
Волвенко А.А. Образ донского казачества в русской периодической печати нач. 60-х гг. XIX века
Волвенко А.А. Правительственная политика, местная власть и земская реформа в Области Войска Донского (1864-1882 гг.)
Волвенко А.А. "…роль и задача казачества на Северном Кавказе уже окончены…". Записка М.Т. Лорис-Меликова об образовании Закавказского казачьего войска
Волвенко А.А. Российская власть и Донское казачество во второй половине XIX- нач. XX вв.
Волвенко А.А. Формирование и эволюция правительственного курса в отношении казачьих войск Юга России в конце 50-х - нач. 70 гг. XIX века

 

Top


- Г -

Головко Ю.І. Деякі питання історії Азовського козачого війська (До 130-річчя  ліквідаціїї Азовського козацтва) (українською мовою)
Головко Ю. Микитинська прикордонна митниця (1776-1778) (українською мовою)

Грибовский В.В. "Анапские" ногайцы в помещичьем хозяйстве Юга Украины в конце XVIII - начале ХІХ в.
Грибовський В.В. Запорозько-ногайське порубіжжя у ХVІ - ХVІІІ століттях
Грибовский В.В. Казак Мамай: истоки образа и украинские параллели
Грибовский В.В. Калнышевский против Екатерины II: кто же победил в борьбе за колонизацию Юга Украины?
Грибовський В.В. Містечко Микитине і Микитин перевіз: козацька передісторія міста Нікополя
Грибовский В.В. Ногайское казачье войско: условия и процесс формирования (на украинском языке)
Грибовський В.В. Обставини та хід переміщення причорноморських ногайців до Північно-Західного Кавказу на початку 70-х років XVIII ст.
Грибовский В.В. Преисподняя соловецкой инквизиции
Грибовський В.В. Типологічне означення кочівницьких імперій і проблема політичної репрезентації ногайців в "Історії Ногайської Орди" В. В. Трепавлова

Top


- Д-

Дідик С.С. Дві моделі колонізації Півдня України (з історії Нової Сербії і Новослобідського козацького полку 1751 - 1764 рр.)
Дідик С.С. Зносини адміністрації Нової Сербії і Новослобідського козацького полку з іноземними урядовцями
Дідик С.С. Розвідувальна діяльність Новослобідсбкого козацького полку в світлі матеріалів канцелярії Новосербського корпусу (1758-1762)

 

Top


- Є -

лаєва Е. До питання про роль козацтва у заселенні українського Приазов`я в ХVІ-ХVІІІ ст.(українською мовою)

Top


- Ж -

Жуковський М. Про час заснування і місце розташування Микитинської Запорозької Січі (українською мовою)

Журба А.С. Документи з архіву Коша Війська Запорозького Низового. Проїжджі листи, рапорти, атестати.

Top


- З -

Задунайський В.В. Шашка у бойовій підготовці козаків у полках і черги Кубанського козацтва на початку ХХ ст. (на прикладі І Полтавського Кошового Отамана Сидора Білого полку) // Історія зброї. Альманах № 5-6/2012. - Запоріжжя, 2012. - С. 82-94. [Електронна версія надана видавцем]
Звонок С.О. Русский регионогенез на Северном Кавказе как опыт формирования автономного самоуправления
Зуев В. О бывших промыслах запорожских казаков и наипаче рыбном (на украинском языке)
Заруба В.М. Боротьба за гирла Дніпра та Бугу в 1697 - 1698 роках

Top


- I -

- К -

Калинин Сергей Евгеньевич. Башкиро-Мещерякское войско в эпоху Наполеоновских войн. 1806 -1814 гг. - На правах рукописи. - Москва. - 2013.
Калинин С. Е. Бугское казачье войско в 1812 - 1814 гг. На правах рукописи. - Москва, 2011. (формат PDF)
Калинин С. Е. Малороссийские казачьи полки в 1812 - 1814 гг. (формат PDF)
Калинин С.Е. Ставропольское калмыцкое войско. 1737 - 1842 гг. (формат PDF)
Калинин Сергей Евгеньевич. Ставропольское калмыцкое войско в эпоху Наполеоновских войн. 1806 - 1814 гг. - На правах рукописи. - Москва. - 2013
Калинин С.Е. Украинское казачье войско в 1812 - 1814 гг. (формат PDF)
Калинин С.Е. Черноморское казачье войско в 1812 - 1814 гг. (формат PDF)
Капарулін Юрій. Неопублікована праця О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі (формат PDF)
Козирєв В.К. Записки В. Зуєва про рибні промисли запорозьких козаків (українською мовою)
Козирєв В.К., Шовкун В. Запорозька верф (російською мовою)
Ковальова Юлія. Віхи козацької служби кримських татар
Ковалевська О. "Козацька" тематика в польському жанрово-історичному живописі
XIX - початку XX ст.
(українською мовою)
Ковалевська О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи (До 320-річниці обрання І.С.Мазепи на гетьманство) // УІЖ. - 2007. - № 3. - С.152-167. (текст у форматі PDF)
Ковалевська О. Образ Івана Мазепи в творах митців української діаспори (До 320-річниці обрання І.С.Мазепи на гетьманство) // Історичний журнал. - 2007. - № 2. - С.63-68.

 

Top


- Л -

Лащенко Х.Г. До історичної географії Запоріжжя часів Нової Січі: шляхи, броди і переправи як елементи єдиної системи сполучень (українською мовою)
Лащенко Х.Г. Проблема лісокористування на Запоріжжі в світлі документів з архіву Коша (українською мовою)

Леп'явко С.А. Козацькі походи на татар у 1570 – 1580-х роках (українською мовою)
Лыман И.И. Войсковой собор в Екатеринодаре - потенциальный образец для воссоздания сечевой Покровской церкви запорожского казачества (російською мовою)
Лиман I.I. Запорозьке козацтво в ставленнi до церков i духовенства (українською мовою)
Лиман I.I. Особливості релігійності запорозьких козаків (українською мовою)

Лиман І.І. Січова Покровська церква і проблемні питання реалізації проекту її реконструкції у історико-етнографічному комплексі "Запорозька Січ" (українською мовою) (Формат PDF)
Лиман І.І. Церква і духовенство Січі за часів Вольностей Війська Запорізького (1734-1775) (українською мовою) (Формат PDF)
Лиман І.І. Церква на Нікопольщині після ліквідації Запорозьких Вольностей (українською мовою) (Формат PDF)

Top


- М -

Макаров П.С. Клады на землях Войска Низового Запорожского (російською мовою)
Макаров П.С., Сенкевич В.П. Вклад Войска Низового Запорожского в развитие мореплавания на Украине (Формат PDF)
Маленко Л.М. Військо Донське (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії")
Маленко Л.М. Військова служба Азовського козачого війська
Маленко Л. М. До питання про відродження козацьких традицій на Україні (українською мовою)

Маленко Л.М. Донське козацтво (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)

Маленко Л.М. Дунайське (Новоросійське) козацьке військо (1828-1869) (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)

Маленко Л.М. Задунайська Січ (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)

Маленко Л.М. Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на Півдні України першої половини XІХ століття (українською мовою)

Маленко Л.М. Огляд історії Азовського козацького війська (українською мовою)

Маленко Л.М. Переселення колишніх "некрасовців" на землі Азовського козацького війська в 30-х роках ХІХ ст.(українською мовою)

Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІ-ХІХ століть (українською мовою)

Маленко Л.М. Південноукраїнське козацтво і Кримська війна (Формат PDF)
Маленко Л.М. Причини ліквідації Азовського козацького війська та переселення азовців на Кубань (українською мовою)
Маленко Л.М. Риси традиційно-побутової культури козацького військового населення ХІХ століття.
Маленко Л.М. Усть-Дунайське Буджацьке козацьке військо (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)
Маленко Л.М. ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ПОСТСІЧОВОГО ПЕРІОДУ В ІСТОРИКО-АРХЕОГРАФІЧНОМУ ДОРОБКУ АРХІЄПИСКОПА ГАВРИЇЛА (В.Ф. РОЗАНОВА) (українською мовою)

Malenko Lyudmila, Shevchuk Oksana. The Plan for the End of the Eternal War with the Turks by Alexander Suvorov

Мальченко О. Кам`янецький арсенал в 1763-1774 роках (українською мовою)
Малукало О.М. До питання визначення правового статусу кубанського козацтва другої половини XIX - початку XX ст. (російською мовою)
Малукало О.М. Козацтво Росії як соціокультурний феномен (російською мовою)
Малукало О.М. Козацьке законодавство: історія становлення і розвитку, сфера застосування
(Формат PDF)
Малукало О.М. Кубанське козацтво в збройних силах Російської імперії
(Формат PDF)
Малукало О.М. Кубанське козацьке військо в другій половині XIX - початку XX ст.: основні тенденції розвитку (російською мовою)
Малукало О.М. Реформи середини XIX ст. на Кубані очима сучасника: можливості культурно-семіотичного аналізу (російською мовою)
Маркедонов С.М. Від історії до конструювання національної ідентичності (історичні погляди учасників "Вольноказачьего движения") (російською мовою)
Маркедонов С.М. Государеві слуги чи бунтарі-руйнівники? (до питання про політичні відносини донського козацтва і Російської держави) (російською мовою)
Маркедонов С.М. Козацтво: термінологія і типологія (російською мовою)
Маслак В. Козакознавчі студії в доробку В.Сухорукова (українською мовою)
Мільчев В.І. Бахмутський козацький полк (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)

Мільчев Володимир. Гайдамацтво на Нижньому Побужжі у 1750-х - на початку 1760 -х років. (Формат PDF)
Мільчев В.І. Дніпровська укріплена лінія (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)

Мільчев В.І. Єлисавети Святої фортеця (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)

Мільчев В.I.
Запорожці у Банаті та Бачці (українською мовою)
Мільчев В.І. Кафа (Кефе) (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії")(українською мовою)
Мільчев В.І. Мишурин Ріг (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії")(українською мовою)

Мільчев В.І. Нездійснений колонізаційний проект 1786 р. (невдала спроба відставних чинів Албанського війська перетворитися на таврійських поміщиків)

Мільчев В.І., Князьков Ю.П. Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора Карла Штофельна (1765 р.)
Мільчев Володимир. Сербські граничари на півдні України у 1709-1734 роках, як альтернатива Запорозькому козацтву. (Формат PDF)
Мільчев В.І. Слов'яносербія (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії")(українською мовою)

Мільчев В.І. Українська укріплена лінія (З "Українського козацтва. Малої енциклопедії") (українською мовою)
Мірущенко О. Вплив геополітичного становища Нової Січі на економічний розвиток Запорозьких Вольностей (Формат PDF)
Міщенко Юрій. Нащадки Чорноморських (Запорізьких і Задунайських) козаків у Америці

Мицик Ю.А. Два листи кошового отамана Павла Федоровича (українською мовою)
Мицик Ю.А. Після падіння Січі...(українською мовою)

Майба В. Деякі історичні умови виникнення запорозького козацтва (українською мовою)
Могульова С.М. Перші кроки задунайського козацтва: про причини переходу запорожців до Туреччини (українською мовою)
Мякішев Володимир. Взгляды на языковую природу письменно-литературного языка Великого княжества Литовского и "руских" земель Речи Посполитой
Мякішев Володимир. Литовский Статут 1588 года в европейских библиотеках и книгохранилищах (Warszawa 2007, s.)
Мякішев Володимир. Норма в "руской мове" на материале "Литовского Статута" 1588 года (VI Мiжнародний конгрес Українiстiв, Донецьк 2005)

 

Top


- Н-

Назыров П.Ф. Подготовка и проведение аграрной реформы в Оренбургском казачьем войске
Наулко В. Історико-культурна спадщина Запорозького козацтва в епістолярії Ф.К. Вовка і його дописувачів (українською мовою)

Top


- О -

Олійник О.Л. До проблеми становлення українського флоту (українською мовою)
Олійник О.Л. Зимівник в колонізаційних процесах Південної України (українською мовою)
 
Олійник О.Л. Місце зимівника в територіально-адміністративному устрої Запорозьких Вольностей (українською мовою)

Олійник О.Л. Особливості управлінських структур Запорозьких Вольностей часів Нової Січі (1734-1775 рр.) (українською мовою)

Олійник О.Л. Продуктивність зимівничого господарства запорожців часів Нової Січі (1734 - 1775 рр.)
Олійник О.Л. Результати дослідження "козацьких мисок" на cередній скелі "Три стоги"
Олійник О.Л. Розвідувальна діяльність запорожців за документами архіву Нової Січі (1734-1775 рр.)
Олійник О.Л. Система оподаткування у Вольностях Війська Запорозького Низового часів Нової Січі (українською мовою)

Top


- П -

Павлова Галина. Казацтво в історії Харьківського технологічного інституту (НТУ «ХПІ») (Формат PDF)
Панєкіна Тетяна. "Козацька" семантика деяких власних географічних назв України: на матеріалі українських прислів'їв та приказок. (Формат PDF)
Пірко В. Кальміуська паланка (українською мовою)
Плецький С.Ф. Полонені війська Запорізького (за документами 1773 року) (українською мовою)

Плецький С.Ф. Уявлення запорозьких козаків про кордон за часів Нової Січі.
Подкупко Т.Л. Вплив козацького світогляду на українські стародруки першої половини XVII ст. (за матеріалами ОДНБ ім. М.Горького). (Формат PDF)
Подкупко Т. Роль Чорноморської проблеми в державотворенні часів гетьманства Івана Виговського(українською мовою)
Полторак В. Розмежування Вольностей Війська Запорозького та Війська Донського в 40-і роки XVIII ст. (Формат PDF)
Прігарін О.А. Козаки-некрасівці на Дунаї. Кінець XVIII - перша третина XIX ст. (українською мовою)
Пригарин А.А. (г. Одесса), Сень Д.В. (г. Краснодар). ПАНСЛАВИЗМ МИХАЛА ЧАЙКОВСКОГО И ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

 

Top


- P -

Ремнев А.В., Суворова Н.Г. Казачество в колонизационных процессах конца ХІХ - начала ХХ века. - Исследования Tartaria Magna 1. 2011. (Формат PDF)
Ринсевич В. Інтитуляції вищих козацьких урядовців в імперських документах як фактор презентації політичного обличчя Гетьманщини другої половини ХVІІ ст.(українською мовою)

Top


- С -

Савченко І. Козацький фактор в адміністративній політиці російського уряду у 70-80-х роках ХVІІІ ст. (українською мовою)
Сапожников І.В. Задунайська Січ в Дунавцях за спогадами останнього запорозького кошового отамана Йосипа Гладкого (українською мовою)
Сапожников І.В. Запорожці в Очаковській області та Україні Ханській під час "кримської протекції (1711-1734 рр.)" (українською мовою)
Сапожников І.В. Запорозька військова церква Покрова Пресвятої Богородиці (українською мовою)
Сапожников І.В. З історії пошуків козацьких скарбів на Запоріжжі (українською мовою) (Формат PDF)
Сапожников I.В. Каменные намогильные кресты запорожцев
(українською мовою)
Сапожников I.В. Рукописный свод XVIII века по истории казачества и Освободительной войны украинского народа (російською мовою)

Сапожников І.В. Перший військовий священик чорноморського козацтва (російською мовою)
Сапожников І.В., Петренко В.Г.
Карти для пошуків скарбів у Степовій Україні (схованки запорозьких козаків під Одесою)
Сапожников І.В.
Південна Україна середини ХVІII ст. у працях Шарля де Пейсонеля (українською мовою)
Сапожников І. В., Сапожникова Г.В. Українське козацтво і О.В. Суворов: джерела та основні аспекти (російською мовою)
Сень Д.В. Воображение региона как колонизация: Кубань-Черномория-Кубань (практики Российской империи на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - середине XIX в.). Ч.1. "Преодоление" Татарии
Сень Д.В. "Воссияло светом древлего благочестия... Крымское ханство" (к вопросу об условиях и особенностях распространения православия на Дону и Северо-Западном Кавказе в Новое время)
Сень Д.В. Дискурс империй и актуальные проблемы истории Северо-Западного Кавказа второй половины XVIII в. - начала XIX в. (проблемы и перспективы теоретического изучения)
Сень Д.В. Дискурс империй, казачество и региональные особенности управления Россией пограничными территориями: "Фанагория-Черномория-Кубань" (конец XVIII в. - середина XIX в.)
Сень Д. Донское казачество после Бахчисарайского договора 1681 г.: некоторые аспекты политического положения (формат PDF)
Сень Д. Из истории "донского фронтира": отношения казаков с османским Азовом (XVII в.)
Сень Д. Казаки Крымского ханства в начальный период своей истории (1690-начало XVIIІ в.)(формат PDF)
Сень Д.В. Казаки-некрасовцы: некоторые аспекты адаптации на территории Крымского ханства в XVIII веке
Сень Д.В. Казаки-старообрядцы на Северном Кавказе: от первых ватаг к Ханскому казачьему войску
(формат PDF)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в конце XVII в. - XVIII в.: практики взаимоотношений фронтирных сообществ с мусульманскими государствами Причерноморья (в контексте задач и перспектив изучения международных отношений в регионе)
Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина ХVII - XIX века ) (PDF)

Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа во второй половине XVII в. - XVIII в.: от противостояния с Москвой к развитию практик отношений с мусульманскими государствами Причерноморья. Некоторые итоги и перспективы темы
Сень Д.В. Кубанское казачество: условия формирования и пополнения: (К вопросу о генезисе и развитии ранних казачьих сообществ) (Файл предстлено в форматі JPG, запаковано архивом *RAR - 5 Мбт.)
Сень Д. В. Левиафан государственности и казачество: "У какого царя живем.., тому и служим, верой и правдой казацкой, по чести, без лжи и измены…"
Сень Д.В. (Краснодар). "На Кубане расколщиком жить хорошо…": Из истории формирования межрегиональных "социальных сетей" старообрядцев Крымского ханства (середина XVIII в.)
Сень Д.В. (Краснодар). "Нам тут на реке Аграхани жить не тесно…": из истории начального этапа освоения донским казачеством Северного Кавказа в конце XVII в. - начале XVIII в.
Сень Д. Переселение кубанских казаков-некрасовцев в Османскую империю в XVII в.: дискуссия, новые источники, перспективы изучения
Сень Д.В. Некоторые аспекты социальной адаптации некрасовских казаков на территории Крымского ханства XVIII веке
Сень Д.В. (Краснодар). Початковий етап соціальної адаптації козаків-некрасівців на території Кримського ханства: його роль і значення в історії кубанського козацтва (1708-1712 рр.)
Сень Д.В. (Краснодар). "Преодоление границы миров": некоторые аспекты формирования кубанского казачества на территории Крымского ханства и новые практики казачества по освоению Северо-Западного Кавказа (конец XVII в. - начало XIX в.)
Сень Д.В. "Разве-де оные казаки похотят быть все мусульманами, тогда-де не принять их будет по закону невозможно: некоторые аспекты ситуационного подхода по изучению казачьих сообществ Дона и Северо-Западного Кавказа (конец XVII в. - начало XIX в.)
Сень Д.В. Славянское население Дона и Северо-Западного Кавказа в конце XVII в. - начале XVIII в.: к вопросу о новых практиках освоения пространства и преодоления "границы миров" (на примере казачьих сообществ)
Сень Д.В. "Черномория" versus "Кубань": некоторые аспекты дискурса империй и теоретические проблемы изучения истории Северо-Западного Кавказа конца XVIII в. - первой половины XIX в.
СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ (Подготовлено директором Харківського науково-дослідного інституту козацтва М.М. Мазепою)
Слуцький А.Й. До історії організації полкових бібліотек у Кубанському козацькому війську (російською мовою)
Слуцький А.Й. Сія книга монастиря Межигірського (російською мовою)
Соклаков О.Ю. Козацький флот у контексті розгляду розвитку системи комплектування козацьких військ(російською мовою)
Соклаков А. Ю. Комплектование казачьих войск: исторический опыт и современность
Соклаков А. Ю. Комплектование, как отличительная черта казачьих войск
Соклаков А. Ю. Комплектование казачьих войск специалистами оружейниками в конце XIX начале XX веков (частные иллюстрации вопроса на основании приказов по Военному ведомству)
Соклаков А. Ю. Подготовка нестроевых чинов для казачьих войск на рубеже 19-20 веков
Соклаков А. Ю. Развитие конной артиллерии казачьих войск Российской империи в XIX столетии
Соклаков А. Ю. Развитие системы иррегулярных войск Российской империи во второй половине XIX начале XX вв.
Соклаков А. Ю. Российское казачество как объект научных исследований
Соклаков А. Ю. Система комплектования казачьих формирований Российской империи в XIX - начале XX в.
Соклаков А. Ю., Шишова Ж. А. О критериях результативности взаимодействия органов местного самоуправления и казачьих обществ
Старков В. Ігрові елементи культури та побуту запорозького козацтва (українською мовою)
Стоянов Ф. Використання російською владою військового потенціалу українського козацтва Лівобережної України у першій третині ХІХ ст. (Формат PDF)
Сурєва Н. Перетворення запорозької старшини на російське дворянство в останній чверті ХVІІІ ст. (українською мовою)

Top


- Т -

Таболіна Т. Козаки в некозацьких регіонах (російською мовою)
Таболіна Т. Основні напрямки вивчення козацтва (російською мовою)
Татаринов С.Й., Тутова Н.О. Православ’я Бахмутського краю - погляд крізь століття…
Тернавський М.О. До прочитання герба Тернавських (російською мовою)
Торопицын И.В. Астраханская трехсотная казачья команда: предпосылки создания, особенности формирования и обеспечения (формат PDF)
Торопицын И.В. Влияние международной обстановки на Кавказе на политику властей в отношении казаков старообрядцев (40-е гг. XVIII в.) (формат PDF)
Торопицын И.В. Илецкое войско. Из истории расселения казаков за Яиком в XVIII в. (формат PDF)
Торопицын И.В. Реформирование общественных институтов казачьих сообществ в первой половине XVIII в. в контексте задач, стоящих перед Россией на Востоке (формат PDF)
Торопицын И.В. Роль В.Н. Татищева в колонизации юго-восточных окраин России (формат PDF)
Торопицын И.В. Салтанаульцы: проблема геополитического выбора ногайцев в контексте международных отношений на Северном Кавказе в XVIII веке
Торопицын И.В. Служба казачьих городовых команд в Нижнем Поволжье (первая половина XVIII в.) (формат PDF)
Торопицын И.В. Служба поволжских городовых казаков при калмыцких делах в 1720-х гг. (формат PDF)
Торопицын И.В. Черноярская казачья команда: к истории формирования и служебной деятельности в XVIII в. (формат PDF)Top


- Ф -

Филимонов И.И. Пугачевское движение в России 1773-1775 гг. Иная версия событий. (Формат PDF)
Фролов Б.Є.Адміністративно-територіальні перетворення в Чорноморії на початку ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Адигейський вплив на зброю чорноморських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До історії реставрації оборонних споруд Катеринодарської фортеці першої чверті ХІХ століття (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До питання про місце зберігання регалій кубанських козаків наприкінці XVIII - початку ХХ ст. (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. До питання про розробку зразка шашки та кинджала для кавказьких козацьких військ (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Дискусійні питання біографії отамана З.А. Чепіги (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Інститут найманства в Чорноморському козацькому війську (російською мовою)
Фролов Б.Є."Командир "без помилок" (до біографії генерал-майора А.Д. Безкровного)" (російською мовою)
Фролов Б.Є. Нагородна та жалувана зброя перших отаманів Чорноморського війська (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Нагороди З. Чепіги та А. Головатого (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Національний склад Чорноморського козацького війська (1787-1860 р.) (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є.Мокій Семенович Гулик- "війсковий осавул і кавалер" (російською мовою)
Фролов Б.Є. Перехід козацької флотилії до Тамані в серпні 1793 року (російською мовою)
Фролов Б.Є. Печатки отаманів Чорноморського козацького війська (російською мовою)
Фролов Б.Є. "Порядок загальної користі": досвід історичного коментаря (російською мовою)
Фролов Б.Є. Про спірні питання кубанської історії (досвід історичного аналізу однієї з глав Ф.А. Щербини) (російською мовою)
Фролов Б.Є. Реформа стройового складу Чорноморського козацького війська на початку ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Розробка та утвердження нових зразків мундирів для лейб-гвардії Чорноморського Козачого дивізіону в 1840-1841р. (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Ручна вогнепальна зброя кубанських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Свита - традиційний верхній одяг чорноморських козаків (російською мовою) (Формат PDF)
Фролов Б.Є. Спроба введення шабель на озброєння чорноморських козаків на початку 20-х років ХІХ століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Створення мундирів зразка 1816 р. у Чорноморському козачому війську: плани та реалії
Фролов Б.Є. Стройовий склад Чорноморського козацького війська в кінці ХVIII століття (російською мовою)
Фролов Б.Є. Форумування Чорноморськой гвардійської сотні (російською мовою)
Фролов Б.Є. Чорноморські козаки в польському поході 1794-1795 р. (російською мовою) (Формат PDF)

 

Top


- Х -

Хромов А.В. Політика О.Г.Строганова щодо вирішення земельного питання в козацьких формуваннях Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства
Хромов А.В
. Політика С.О.Тучкова щодо козацтва півдня України в I-й третині XIX
століття (Формат PDF)

Хромов Анатолій. Проект козацького війська шляхтича Йосипа Павліновського 1805 р.: [документ] / [комент. А.В.Хромов]
Хромов А.В. Ставлення військових чиновників Південної України до козацького питання на початку XIX ст.: Г.І.Шостак

 

Top


- Ч -

Чебан В.Л. Слободзея - колишня резиденція Чорноморського козацького війска (російською мовою)
Чумаченко В.К. Козацька літературна Голгофа (кубанські письменники, історики і журналісти - жертви політичних репресій) (російською мовою)

Top


 

- Ш - 

Швайба Н.І Запорозька старшина XVIII ст. у студіях Н.Д. Полонської-Василенко (Формат PDF)
Швайба Н.І. Праця Н.Д. Полонської-Василенко "Майно запорізької старшини" як джерело для дослідження соціально-економічної історії Запоріжжя"
Шевчук С.П. Судовий процес над запорозькою старшиною в Олексіївській фортеці (українською мовою)

Шиян Р.I. Грецьке (Албанське) козацьке військо. 1775-1859 рр. (українською мовою)
Шиян Р.І. Катеринославське козацьке військо (1787 – 1796 рр.) (українською мовою)
Шиян Р.І. Кримсько-татарське козацьке військо (1784–1796 роки) (українською мовою)

Шиян Р.І. Чорноморське козацьке військо. 1788 - 1792 (українською мовою)

Шпитальов Г.Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та 1768-1774 років. - Запоріжжя: Прем'єр, 2004. - 240 с. + VII карт.
Шпитальов Г. Г. Військова організація запорозького козацтва періоду Нової Січі (1734 - 1775)
Шпитальов Г.Г. Дніпровська військова флотилія (1737 - 1739) // Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб.наук.пр. - Вип.6. - Одеса, 2011. - 14-37.
Шпитальов Г.Г. Запорозька кіннота у бойових діях російської армії 1735 - 1739 років (українською мовою)
Шпитальов Г.Г. Запорозька кіннота в російсько-турецькій війні 1768-1774 років (українською мовою)
Шпитальов Г.Г. Запорозька флотилія в російсько-турецькій війні 1768–1774  років (українською мовою)
Шпитальов Г.Г. Запорозьке військо у другій половині 30-х років ХVІІІ століття (українською мовою)

Шпитальов Г.Г. Запорозьке військо періоду Нової Січі
Шпитальов Г. Г. Лівобережне козацтво в російсько-турецькій війні 1768 - 1774 рр.
Шпитальов Г. Г.
Населення Запорозьких Вольностей у воєнній організації Нової Січі. 1734 - 1775 рр.

Шпитальов Г. Г. Оборона володінь Війська Запорозького Низового від татарських набігів у ході російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. - Випуск 52 (спецвипуск). - К., 2011. - С. 166-176.
Шпитальов Г. Г. Поштова і перевізна служби Війська Запорозького Низового в період російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр.
Шпитальов Г. Г
. Українське козацтво в Семилітній війні (1756 - 1763) // Вісник Запорізького юридичного інституту. Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - № 1. - Запоріжжя, 2009. - С. 215 - 224.
Шпитальов Г.Г.. Українська ландміліція. - К., 2013. - 152 с., іл. + ІІІ карти.

Top


- Ю -

Юсов С.Л. Социальная среда как источник формирования антицерковного мировоззрения у детей священнослужителей (начало ХХ в.): на примере историка В. А. Голобуцкого

Top

 

. Copyright © 2001-2022 cossackdom.com